HR Forum 2015 - Foredragsholdere

Bjarte-Bogsnes-2-4

Bjarte Bogsnes

Bjarte Bogsnes er en anerkjent foredragsholder internasjonalt og har tidligere vunnet Management Innovation prisen, kåret av Harvard Business Review og McKinsey. Bogsnes er forfatteren bak “Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential”. Dagens kompetansemedarbeidere opplever større grad av kompleksitet og uforutsigbarhet enn tidligere. I boken deler Bogsnes sine erfaringer da Statoil implementerte innovative alternativer til tradisjonell ledelse.

Foredrag:

La oss ta virkeligheten på alvor!

    • Problemene med de tradisjonelle modellene øker behovet for radikal innovasjon i virksomhetsstyring og prestasjonsledelse
    • Beyond Budgeting prinsippene og eksempler fra virksomheter på reisen - implementeringserfaringer
    • Behovet for tett HR - Økonomi samarbeid

    Beyond Budgeting spørretime

    Hvordan kan virksomheter best navigere mellom frihet og styring? Pragmatismen møter byråkratiet som møter humanismen. Hvordan kan vi lage en bedre fremtid i og for virksomheter?