HR Forum 2015 - Foredragsholdere

CATHRINEFILSTAD

Cathrine Filstad

Cathrine Filstad er professor ved Bis institutt for organisasjon og ledelse. Filstad underviser på master- og bachelornivå, og har også sitt eget program i Organizational learning and knowledge creation. Hennes fagområder er ledelse, organisasjonslæring, kunnskapsutvikling og endring.

Foredrag:

Mellomledere som strategiske endringsagenter

  • For å lykkes med organisasjonsutvikling, endring og innovasjon må mellomledelse og førstelinjeledelse få nødvendig makt og dermed utnyttes som aktive og strategiske endringsagenter, ikke passive endringsmottakere.
  • Disse ledernivåene sitter med nøkkelen til å implementere organisasjonens overordnede kompetansemål og visjoner for nødvendig endring i etablert praksis.
  • HRs rolle for å lykkes med utvikling av kompetent mellomledelse blir avgjørende, samtidig som kompetente ledere er nøkkelen for å lykkes med HR arbeid.