HR Forum 2015 - Foredragsholdere

cecilie-marie-vanem-1

Cecilie Vanem

Cecilie Vanem er Storkunde direktør i Microsoft, hvor hun startet i januar 2015. Tidligere har Vanem hatt stillingen som daglig leder i mobilselskapet Dipper som hun bygget opp fra grunnen av for Telenor. Hun har lang erfaring fra teknologibransjen, gründervirksomhet og ledelse. Før Dipper var hun ansvarlig for salgs- og forretningsutvikling i Inmeta Crayon, og hun har også jobbet som salgs- og markedsdirektør i Software Innovation i over fire år.

Foredrag:

HR som et konkurransefortrinn

  • Microsoft Norge er midt i en stor endringsreise. Hvordan være relevante og attraktive for kunder, partnere og medarbeidere?
  • Å skape en felles agenda. Hvordan jobber selskapet for å utvikle en kultur som understøtter endringsreisen - for eksempel fra tallkarakterer til tillitsledelse.
  • Administrerende direktørs blikk på samarbeidet med HR - for å lede og drive endring. Å jobbe integrert og smart internt forbedrer kundens opplevelse