HR Forum 2015 - Foredragsholdere

Inger-Hanne-vikshåland

Inger Hanne Vikshåland

Inger Hanne Vikshåland er foredragsholder, konsulent og workshopfasilitator i Engage // Innovate. Hun har kompetanse innen digitale forretningsmodeller, ledelse av generasjon Y, og sosiale medier. Vikshåland er kjent for sin engasjerende stil, og har som mål i enhver presentasjon at publikum skal sitte igjen med noe nytt og verdifullt.

Foredrag:

Strategisk innovasjon: mennesker og innovasjonsarbeid

Strategisk innovasjon er lederens og styrets kanskje viktige oppgave.

  • Hvordan fornyer vi oss? Hvordan kan vi endre oss – ikke i takt med markedet – men foran markedet?
  • Hvordan bygge innovasjonskultur, prosesser og ledere som utvikler en helt annen fremtid enn den historien vi har fulgt så langt. Hvordan bli “noe mer enn vi har vært”?
  • Innovasjon på strategisk nivå begynner med ledelsens perspektiv og selskapets strategi.