HR Forum 2015 - Foredragsholdere

Kristin Ruud

Kristin Ruud

Kristin Ruud er HR-direktør i Microsoft Norge. Ruud har lang erfaring fra strategisk og operativt HR arbeid, sist som HR-sjef i Microsoft Norge. Før det var hun mange år i Statoil Fuel and Retail blant annet som Training and Development Manager. Kristin har bred erfaring fra organisasjon, leder og talentutvikling og solid kompetanse innenfor endringsprosjekter, employer branding, kommunikasjon og kulturutvikling.

Foredrag:

HR som et konkurransefortrinn

  • Microsoft Norge er midt i en stor endringsreise. Hvordan være relevante og attraktive for kunder, partnere og medarbeidere?
  • Å skape en felles agenda. Hvordan jobber selskapet for å utvikle en kultur som understøtter endringsreisen - for eksempel fra tallkarakterer til tillitsledelse
  • Administrerende direktørs blikk på samarbeidet med HR - for å lede og drive endring. Å jobbe integrert og smart internt forbedrer kundens opplevelse