HR Forum 2015 - Foredragsholdere

magnus-lie

​Magnus Svorstøl Lie

Magnus Svorstøl Lie begynte som trainee hos Microsoft Norge i 2014. Han har vært den første i Microsoft som fikk rollen som omvendt mentor og har hatt denne rollen ovenfor administrerende direktør. Lie har en master fra Copenhagen Business School i markedsføring og strategisk ledelse.

Foredrag:

Reverse mentoring

  • Omvendt mentoring kobler senior ledere sammen med kollegaer som akkurat har startet i arbeidslivet.
  • Den unge kollegaen er mentor for den erfarne lederen og veileder innenfor temaer som teknologi, sosiale medier og aktuelle trender.
  • Det er klare forskjeller på Generasjon X og Generasjon Y sine holdninger og perspektiver.
  • Det å forstå og omfavne disse forskjellene er avgjørende for å lykkes i fremtiden.