HR Forum 2015 - Foredragsholdere

MaritaNesvik

Marita Nesvik

Marita Nesvik er HR-direktør for Lysekonsernet. Nesvik er utdannet MSc fra London School of Economics. Hun har erfaring fra finans og konsulentvirksomhet.

Foredrag:

Fra arbeidstakers til arbeidsgivers marked – hva nå?

    • Det har vært hard konkurranse om å få tak i gode kandidater i oljesmurte Stavanger spesielt. Situasjonen er blitt snudd på hodet over natten.
    • I Lyse investeres det 15 mrd. fram mot 2020 og det skal ansettes 200 personer i 2015.
    • Den enes død – den annens brød? Muligheter og begrensninger i dette farvannet.