HR Forum 2015 - Foredragsholdere

MariusMæle

Marius Mæle

Marius Mæle er daglig leder i SOCO og har erfaring med vekstselskaper, endringsledelse og bygge bedriftskultur. Han har 15 års erfaring fra ledende stillinger hos SOCO, Sogeti, Capgemini, Gyldendal og Hotel Continental – hvor sentrale oppgaver har vært å utvikle kunderelasjoner, endringsledelse, HR, sikre lønnsomhet, styrearbeid og utvikle medarbeidere.

Foredrag:

Bygg en sterk kultur med mye engasjement og energi

  • Hvordan etablere en visjon som gir kraft og retning
  • Hvordan leve kjerneverdiene slik at de gir mening
  • Ha en god plan