HR Forum 2015 - Foredragsholdere

Sirine-Fodstad-Høyoppløselig

Sirine Fodstad

Sirine Fodstad er Global HR Direktør i Norges Bank Investment Management – Oljefondet. Hun har studert og jobbet i utlandet i over 17 år. Hun begynte sin karriere hos Norsk Hydro på Trinidad & Tobago og jobbet senere 10 år i London, før hun ledet en nordisk HR-transformasjonsavdeling hos EY. Fodstad har vært en del av den norske toppledergruppen i Englands største energiselskap Centrica med fokus på olje & gass og base i Stavanger.

Foredrag:

Endringsledelse – ett av de viktigste verktøyene vi har i HR

Endringsledelse handler om forretningsforståelse, skape engasjement, kommunikasjon og å være en strategisk partner for de rette interessentene.

  • Tar du tak i endringsledelse så har du mye større sjanse for å komme til lederbordet og være aktivt involvert i utøvelse av virksomhetsstrategien.
  • God ledelse har mye endringsledelse i seg – HR må hjelpe linjelederne å håndtere usikkerhet og endring. Ta tak i people elementene av endring. Skap engasjement, og få bedre resultater på bunnlinja.
  • Interessenthåndtering – hvem er viktigst for HR og hvordan sikrer vi at vi bruker tid på de rette stakeholderne? Håndtering av endring innebærer også å forstå at Generasjon Y ønsker noe annet enn Generasjon X.