HR Forum 2015 - Foredragsholdere

thomasramsøy

Thomas Z. Ramsøy

Thomas Z. Ramsøy er nevropsykolog og PhD i nevrobiologi, og er til dels forsker og formidler på Copenhagen Business School, hvor han leder Center for Decision Neuroscience. Ramsøy er også direktør for Neurons Inc, et verdensomspennende firma som anvender hjerneforskning til å løse business relaterte problemer. Ikke minst tilbringer Ramsøy en god del i Silicon Valley, hvor han er rådgiver for verdens største innovasjonsnettverk. Hans arbeide spenner fra den akademiske forskning til den mest anvendte bruk av hjerneforskningen, både til å forbedre organisasjoner såvel som enkeltpersoner.

Foredrag:

Ledelse på hjernen

  • Hvordan moderne hjerneforskning kan inspirere og anvendes på ledelse og organisasjon
  • Hva sier hjerneforskningen egentlig om ledere?
  • Hvorfor er forandringsledelse så vanskelig?
  • Kognitive og emosjonelle muligheter og begrensninger i ledelse og HR-arbeide