​Rådgivning fra arbeidsrettsekspertene på HR Forum

Advokater fra SBDL vil være tilstede og tilgjengelig for å drøfte arbeidsrettslige spørsmål gjennom hele konferansen. Konsultasjonen på konferansen er kostnadsfri. Dersom du har behov for videre bistand utover dette, avtales videre bistand og vilkår direkte med SBDL. Ta kontakt med oss i forkant på e-post: hrnorge@hrnorge.no for å sette opp en avtale eller på standen til HR Norge under selve konferansen.

På konferansen kan du møte:


Thor-Arne Wullum tiltrådte som partner i SBDL i september 2015. Han har tidligere arbeidet som senioradvokat i arbeidsrettsavdelingene i advokatfirmaene Hjort og Schjødt. Thor-Arne har omfattende erfaring med å rådgi selskaper innenfor arbeidsrett og tilgrensede områder slik som pensjon. Thor-Arne er en av «Jobbekspertene» med fast spalte på nettstedet E24 hvor han besvarer arbeidsrettslige spørsmål.Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i Advokatfirmaet SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Hun er kjent for sitt engasjement og klientfokus. SBDL er HR Norges partner på arbeidsrettssiden og bistår medlemmer ved arbeidsrettslige spørsmål.Terje Gerhard Andersen er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Videre er han tilknyttet Handelshøyskolen BI som høyskolelektor i juridiske fag. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken ”Arbeidslivets spilleregler”.