Foredragsholdere - HR Forum 2018

Foredragsholderne er som alltid håndplukket - for deg som leder mennesker og organisasjoner for fremtiden!

Her kan du lese mer om den enkelte:

Rita Mc Grath 2018 6

Rita McGrath

Rita McGrath er en av de fremste internasjonale ekspertene på strategi, innovasjon samt vekst med fokus på bedriftsentreprenørskap. Hun er rangert som en av topp 10 tenkere rundt ledelse av Thinkers50, og HR Magazine stemte hun frem som Most Influential International Thinker. Videre er McGrath en av de mest publiserte forfatterne i Harvard Business Review. Tidligere har hun jobbet som IT-direktør, innen politikk og grunnlagt to startups. McGrath er i dag særlig kjent for sin evne til å knytte forskning til forretningsproblemer og mottok i 2016 prisen «Theory of Practice» ved Vienna Strategy Forum.


Foredrag:

Discovery Driven Planning: Conquering Death by Spreadsheet (in English)

Hvordan få nødvendig innsikt raskt og billig? Du sitter på det du mener er en strålende idé og utviklingsmulighet. Før du kan gjøre fremskritt blir du imidlertid møtt med en del spørsmål du ikke klarer svare på, f.eks. «hva vil ROI på dette prosjektet være?». Er du pliktoppfyllende, går du i gang med et tidkrevende arbeid med avanserte regneark og GANTT, eller andre skjema som viser tidslinjen i prosjektet. Men du vet at det er langt mellom dette drømmescenariet og det som faktisk vil bringe ideen til live. Og det er en bedre måte å gjøre det på. I arbeidet som dannet grunnlaget for Lean Startup-bevegelsen, beskriver McGrath hvordan man kan skape en plan for en ny aktivitet med tidlige svar raskt i prosessen.

 • Hvorfor mennesker gjør så mange kostbare feil i situasjoner preget av høy usikkerhet
 • Hvordan definere og spesifisere oppnåelse av suksess
 • Hvordan bryte ned store, komplekse prosjekter ned til håndterbare delmål
 • Fokus på læringskostnader vs. et totalt budsjett for prosjektet

Workshop:

Catch a Wave: the New Strategy Playbook (in English)

Konkurransefortrinnene som forsvant!
Vi har alle sett historien utspille seg. En virksomhet opplever fenomenal suksess, lederen profileres som et prakteksempel i media. Så, på en eller annen måte, støter virksomheten på problemer. Konkurrenter stjeler kunder, marginene krymper, investorer klager, ledere må gå og til slutt forsvinner virksomheten. McGrath hevder at en grunnleggende årsak til dette er troen på vedvarende konkurransefordeler.Denne troen fører til selvtilfredshet, et internt fokus, tap av kundeengasjement og mindre innovasjon.

 • Hvorfor for mye stabilitet kan være din fiende – og hvordan man skal omfavne kontinuerlig rekonfigurering
 • Hvorfor eksisterende målinger vil føre deg på avveie – hva bør du heller gjøre?
 • Utvid konkurrentbegrepet - se utenfor egen bransje
 • Hvorfor innovasjon ikke er et valg
 • Hvordan lede når kommando-kontroll ikke virker

Se program og påmelding


Herminia Ibarra2

Herminia Ibarra

Herminia Ibarra er professor i Organizational Behavior ved London Business School. Før hun startet der, tok hun sin PhD på Yale University og arbeidet ved INSEAD og Harvard Business School. Ibarra er ledende innen lederskap og karriereutvikling. Thinkers50 ranker henne blant de mest innflytelsesrike ledelsestenkere i verden. Ibarra er forfatter av flere bøker, deriblant bestselgeren Working Identity og Act Like a Leader, Think Like a Leader. Videre skriver hun for Harvard Business Review, Financial Times, Wall Street Journal og New York Times.

Foredrag:

Act Like a Leader, Think Like a Leader (in English)

Hvordan skal du tilpasse deg fremtiden når du ikke vet hvilken retning den vil ta? Som en av verdens fremste eksperter på ledelse utfordrer Ibarra det tradisjonelle synet på utvikling av ledelse. Hun viser at den mest effektive måten å endre seg på, er gjennom handling og erfaring fremfor selvrefleksjon og analyse. Ibarra mener at for å endre måten du tenker på, må du handle først. Hun gir en praktisk guide til hvordan du kan endre deg samtidig som du leder:

 • Redefiner jobben din så oppgavene blir mindre operative og mer strategiske
 • Skap mer mangfold i nettverket ditt så du knytter deg til et bredere spekter av impulser og påvirkere
 • Bruk lekenhet og utforskning slik at du vokser forbi din gamle (og muligens utdaterte) lederstil og foretrukne arbeidsmåte


Workshop:

Instilling a Growth Mindset(in English)

Et “growth mindset” er troen på at talent kan formes og utvides med innsats, trening og innspill fra andre, i motsetning til å tro at talent er noe medfødt og fastlåst. Et growth mindset har vist seg å ha en positiv sammenheng med både læring og prestasjoner. I tillegg har det påvirkningskraft på organisasjonens kultur.

 • Hva er growth mindset?
 • Utforsk hvordan tankesett påvirker atferd og reflekterer organisasjonskultur
 • Hva kan ledere gjøre for å inspirere til et growth mindset som et verktøy for kulturendring?
 • Hvordan kan man inkludere en vekst- og læringsorientering i organisatoriske prosesser og systemer?

Se program og påmelding


Lisa Vivoll Straume3

Lisa Vivoll Straume

Lisa Vivoll Straume er faglig leder i Mind AS, og har en doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU med spesialisering innen organisasjonspsykologi og kognisjon/emosjons-psykologi. Hun har jobbet i grensesnittet mellom forskning og praksis siden 2002 innen arbeidsmiljø med veiledning, ledertrening og mental trening 1-1, og i grupper, samt formidling fra scene og i media.

Foredrag:

Ikke for pyser! Ledelse gjennom styrker, ressurser og relasjoner

Ledelsesforskningens oppsummerte resultater så langt kan nærmest skrives i stein: Fokus på relasjoner i ledelse er blant de sterkeste faktorene for effektiv ledelse. Mennesker trenger nære relasjoner like mye som vi trenger mat og drikke. Det er så lett å forstå, men så vanskelig å gjøre. For ledelse med fokus på relasjoner er ikke for pyser.

 • Skal du lykkes må du tørre å bevege deg over grensene som defineres av tittel, posisjon og stillingsinstrukser
 • Du må tørre å jobbe med hele mennesket og lete etter deres styrker og ressurser
 • Forstå de underliggende mekanismene som styrer tanker, følelser og atferd

Workshop:

Mental trening

Det sies at verden spinner fortere enn noen gang, og for å henge med i dette tempoet bør mental trening være et selvsagt virkemiddel for hver og en av oss. Mental trening er samlebetegnelsen på en rekke øvelser hvor man systematisk, målrettet og konsistent trener psykologiske ferdigheter.

 • Hjernen vår er i konstant endring, og gjennom mental trening kan vi forbedre måten vi håndterer tanker, følelser, sitasjoner og prestasjoner
 • Få innsikt i det faglige fundamentet for mental trening
 • En praktisk smakebit på utvalgte, effektive teknikker
Se program og påmelding