Foredragsholdere - HR Forum 2018

Alex Edmans 2

Alex Edmans

Alex Edmans er professor i finans ved London Business School og faglig leder ved Senter for eierstyring og selskapsledelse. Han har utdannelse fra Oxford University og MIT Sloan School of Management, og har tidligere jobbet for Morgan Stanley. Edmands har publisert vitenskapelige artikler i en rekke internasjonale tidsskrifter, og er også redaktør i blant annet Review of Finance – den største akademiske finansjournalen i Europa. Forskningen hans har blitt omtalt i blant annet Wall Street Journal, New York Times og The Economist. Edmans har blitt omtalt som en «Rising Star of Corporate Governance» av Yale University og «Rising Star of Finance» av NYU/Fordhamn/RPI. Han har også vunnet 14 undervisningspriser på seks år.

Foredrag:

The Role of Social Purpose and Responsibility in Business Success (in English)

Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbeidertilfredshet har det gjerne vært motivert av frykt for omdømmetap. Imidlertid viser hard evidensbasert forskning at å jobbe med virksomhetens formål og samfunnsansvar lønner seg på sikt.

  • Sammenhengen mellom sosialt formål, medarbeidertilfredshet og økt lønnsomhet
  • Effekten etisk atferd har på organisasjoner
  • Hvilke dimensjoner av sosialt ansvar bidrar aktivt og forbedrer virksomhetens verdi?
  • Se program og påmelding