Foredragsholdere - HR Forum 2018

Morten Goodwin Of

Dr. Morten Goodwin

Dr. Morten Goodwin er førsteamanuensis og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved Universitetet i Agder. Han har jobbet med kunstig intelligens siden 2000-tallet og har doktorgrad i det. Goodwin er nå en aktiv forsker med mer enn 50 fagfellevurderte artikler bak seg og underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter. Han satt tidligere i FN sitt ekspertutvalg for offentlig forvaltning, og er også en aktiv populærvitenskapelig formidler med fokus på de enorme fremskritt

Delsesjon B4:

Kunstig intelligens endrer HR-bransjen

Kunstig intelligens er ikke en fremtidsvisjon, men er her nå og allerede på vei inn i HR-bransjen. Det er så kraftig at selv komplekse kognitive oppgaver automatiseres.

  • HR-bransjen vil om få år være ugjenkjennelig - mye på grunn av kunstig intelligens
  • Kunstig intelligens hjelper allerede til med bedre ansettelser og karriereutvikling
  • Enorme fremskritt skjer innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens

  • Se påmelding og program