Foredragsholdere - HR Forum 2018

Herminia Ibarra2

Herminia Ibarra

Herminia Ibarra er professor i Organizational Behavior ved London Business School. Før hun startet der, tok hun sin PhD på Yale University og arbeidet ved INSEAD og Harvard Business School. Ibarra er ledende innen lederskap og karriereutvikling. Thinkers50 ranker henne blant de mest innflytelsesrike ledelsestenkere i verden. Ibarra er forfatter av flere bøker, deriblant bestselgeren Working Identity og Act Like a Leader, Think Like a Leader. Videre skriver hun for Harvard Business Review, Financial Times, Wall Street Journal og New York Times.

Foredrag:

Act Like a Leader, Think Like a Leader (in English)

Hvordan skal du tilpasse deg fremtiden når du ikke vet hvilken retning den vil ta? Som en av verdens fremste eksperter på ledelse utfordrer Ibarra det tradisjonelle synet på utvikling av ledelse. Hun viser at den mest effektive måten å endre seg på, er gjennom handling og erfaring fremfor selvrefleksjon og analyse. Ibarra mener at for å endre måten du tenker på, må du handle først. Hun gir en praktisk guide til hvordan du kan endre deg samtidig som du leder:

  • Redefiner jobben din så oppgavene blir mindre operative og mer strategiske
  • Skap mer mangfold i nettverket ditt så du knytter deg til et bredere spekter av impulser og påvirkere
  • Bruk lekenhet og utforskning slik at du vokser forbi din gamle (og muligens utdaterte) lederstil og foretrukne arbeidsmåte


Workshop:

Instilling a Growth Mindset(in English)

Et “growth mindset” er troen på at talent kan formes og utvides med innsats, trening og innspill fra andre, i motsetning til å tro at talent er noe medfødt og fastlåst. Et growth mindset har vist seg å ha en positiv sammenheng med både læring og prestasjoner. I tillegg har det påvirkningskraft på organisasjonens kultur.

  • Hva er growth mindset?
  • Utforsk hvordan tankesett påvirker atferd og reflekterer organisasjonskultur
  • Hva kan ledere gjøre for å inspirere til et growth mindset som et verktøy for kulturendring?
  • Hvordan kan man inkludere en vekst- og læringsorientering i organisatoriske prosesser og systemer?

Se program og påmelding