Foredragsholdere - HR Forum 2018

Joakim Slorstad2

Joakim Slørstad

Joakim Slørstad er Senior Vice President for Learning & Development og medlem av Telenors Group People ledergruppe. Han har lang erfaring innen HR utvikling med særlig fokus på nyskapende læringsmetoder, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling. Slørstad er Cand.Paed fra Universitetet i Oslo med etterutdanning fra OSD Gestalt Institute i Cleveland.

Foredrag:

Kompetanseutvikling for digital transformasjon i Telenor

Digitalisering krever tilgang til ny kompetanse både innenfor eksisterende og nye forretningsområder. Telenor har satset tungt på internopplæring som verktøy for å møte disse kompetanseutfordringene.

  • Hvordan Telenor forankrer internutvikling basert på strategisk kritiske kompetanser
  • Å bruke «blended learning» som pedagogisk virkemiddel i ekspertutviklingsprogrammer
  • Hvordan Telenor oppfordrer alle ansatte til å ta ansvar for egen læring gjennom «40 Hour Challenge»
  • Se program og påmelding