Foredragsholdere - HR Forum 2018

Lisa Vivoll Straume3

Lisa Vivoll Straume

Lisa Vivoll Straume er faglig leder i Mind AS, og har en doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU med spesialisering innen organisasjonspsykologi og kognisjon/emosjons-psykologi. Hun har jobbet i grensesnittet mellom forskning og praksis siden 2002 innen arbeidsmiljø med veiledning, ledertrening og mental trening 1-1, og i grupper, samt formidling fra scene og i media.

Foredrag:

Ikke for pyser! Ledelse gjennom styrker, ressurser og relasjoner

Ledelsesforskningens oppsummerte resultater så langt kan nærmest skrives i stein: Fokus på relasjoner i ledelse er blant de sterkeste faktorene for effektiv ledelse. Mennesker trenger nære relasjoner like mye som vi trenger mat og drikke. Det er så lett å forstå, men så vanskelig å gjøre. For ledelse med fokus på relasjoner er ikke for pyser.

  • Skal du lykkes må du tørre å bevege deg over grensene som defineres av tittel, posisjon og stillingsinstrukser
  • Du må tørre å jobbe med hele mennesket og lete etter deres styrker og ressurser
  • Forstå de underliggende mekanismene som styrer tanker, følelser og atferd

Workshop:

Mental trening

Det sies at verden spinner fortere enn noen gang, og for å henge med i dette tempoet bør mental trening være et selvsagt virkemiddel for hver og en av oss. Mental trening er samlebetegnelsen på en rekke øvelser hvor man systematisk, målrettet og konsistent trener psykologiske ferdigheter.

  • Hjernen vår er i konstant endring, og gjennom mental trening kan vi forbedre måten vi håndterer tanker, følelser, sitasjoner og prestasjoner
  • Få innsikt i det faglige fundamentet for mental trening
  • En praktisk smakebit på utvalgte, effektive teknikker
Se program og påmelding