Foredragsholdere - HR Forum 2018

Rita Mc Grath 2018 6

Rita McGrath

Rita McGrath er en av de fremste internasjonale ekspertene på strategi, innovasjon samt vekst med fokus på bedriftsentreprenørskap. Hun er rangert som en av topp 10 tenkere rundt ledelse av Thinkers50, og HR Magazine stemte hun frem som Most Influential International Thinker. Videre er McGrath en av de mest publiserte forfatterne i Harvard Business Review. Tidligere har hun jobbet som IT-direktør, innen politikk og grunnlagt to startups. McGrath er i dag særlig kjent for sin evne til å knytte forskning til forretningsproblemer og mottok i 2016 prisen «Theory of Practice» ved Vienna Strategy Forum.


Foredrag:

Discovery Driven Planning: Conquering Death by Spreadsheet (in English)

Hvordan få nødvendig innsikt raskt og billig? Du sitter på det du mener er en strålende idé og utviklingsmulighet. Før du kan gjøre fremskritt blir du imidlertid møtt med en del spørsmål du ikke klarer svare på, f.eks. «hva vil ROI på dette prosjektet være?». Er du pliktoppfyllende, går du i gang med et tidkrevende arbeid med avanserte regneark og GANTT, eller andre skjema som viser tidslinjen i prosjektet. Men du vet at det er langt mellom dette drømmescenariet og det som faktisk vil bringe ideen til live. Og det er en bedre måte å gjøre det på. I arbeidet som dannet grunnlaget for Lean Startup-bevegelsen, beskriver McGrath hvordan man kan skape en plan for en ny aktivitet med tidlige svar raskt i prosessen.

  • Hvorfor mennesker gjør så mange kostbare feil i situasjoner preget av høy usikkerhet
  • Hvordan definere og spesifisere oppnåelse av suksess
  • Hvordan bryte ned store, komplekse prosjekter ned til håndterbare delmål
  • Fokus på læringskostnader vs. et totalt budsjett for prosjektet

Workshop:

Catch a Wave: the New Strategy Playbook (in English)

Konkurransefortrinnene som forsvant!
Vi har alle sett historien utspille seg. En virksomhet opplever fenomenal suksess, lederen profileres som et prakteksempel i media. Så, på en eller annen måte, støter virksomheten på problemer. Konkurrenter stjeler kunder, marginene krymper, investorer klager, ledere må gå og til slutt forsvinner virksomheten. McGrath hevder at en grunnleggende årsak til dette er troen på vedvarende konkurransefordeler.Denne troen fører til selvtilfredshet, et internt fokus, tap av kundeengasjement og mindre innovasjon.

  • Hvorfor for mye stabilitet kan være din fiende – og hvordan man skal omfavne kontinuerlig rekonfigurering
  • Hvorfor eksisterende målinger vil føre deg på avveie – hva bør du heller gjøre?
  • Utvid konkurrentbegrepet - se utenfor egen bransje
  • Hvorfor innovasjon ikke er et valg
  • Hvordan lede når kommando-kontroll ikke virker

Se program og påmelding