Program for HR Forum 2018

Temaet for årets HR Forum er Den menneskelige faktor. Etter en periode med sterk innflytelse av digitalisering svinger pendelen tilbake på H-en i HR. Ansvarsfølelse, etikk og relasjoner er blant det som ikke kan digitaliseres.

Her er et utvalg av det du får med deg:
• Hvordan ser fremtidsbildet ut? Hvordan gjøre det digitale kompetanseløftet?
• HRs rolle når nye forretningsmodeller endrer virksomheten
• Hva gjør gode ledere – og hva er det som gjør dem gode?
• Strategier løper ut på dato og innovasjon er ikke valgfritt


Påmeldingsfristen har utløpt

[[ sessionGroup.Name ]]