Artikler - HR Forum 2019

Ted Matthews2

Tjenestedesign – nøkkelen til gode opplevelser i arbeidslivet

De siste 3-4 årene har designtekning og tjenestedesign blitt velkjente begreper hos mange HR-folk. Tjenestedesign blir i større og større grad blant de mest kraftfulle tilnærmingene i HRs verktøykasse for å sikre gode ansattopplevelser i virksomheten. 12. november under HR Forum møter du en av dem som har mest erfaring på feltet i Norge.

Les mer
Olav Hypher3

HR som virksomhetens arkitektkontor

Når folk løftes ut av sine tradisjonelle hierarkier og faste siloer og inn i den ukjente matrisen med agile team, nye metodikker og større frihet, skjer det mye spennende og bra. Men det kan være fort gjort å miste helheten av syne. – Noen må ha rollen som hovedarkitekt, råder NRKs organisasjonsdirektør, Olav Hypher.

Les mer
Falske Nyheter

Falske nyheter, forvridd sannhet og faktasjekk

De siste årene har begrepene «fake news» og «falske nyheter» virkelig fått fotfeste, både internasjonalt og i Norge. Et halvt år etter at vi lanserte faktasjekktjenesten Faktisk.no i 2017, kåret Språkrådet «falske nyheter» til årets ord.

Les mer
Helle Portrett 2017

Utnytt ressursene ved å bygge kultur på tvers

Virksomheter kan ha mye å hente på at folk jobber på tvers og deler på ressursene. Men om organisasjonen består av ulike enheter med hver sin kultur, kan samarbeid være vanskelig. Men ikke umulig. - Å skape kultur på tvers er fullt mulig, sier Helle Øverbye, og illustrerer kultur som en «output» av alt det som skjer i HR.

Les mer
Lisa Straume Thumb Edited

Endringsledelse backstage

En ufiltrert historie om endringsreisens mange barrierer og hva som utgjør suksesskriterier når ledere og medarbeidere sammen må endre kurs.

Les mer
Kunstig Intelligens 1

Menneske + Maskin: Svaret på fremtidens arbeidsutfordringer

​Bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet har blitt en naturlig del av digitaliseringen. Dette skaper entusiasme hos mange, men også usikkerhet. Det er skrevet mye om at roboter overtar jobbene våre, men egentlig handler det om å forstå mulighetsrommet som ligger i smart bruk av kunstig intelligens og ny teknologi.

Les mer
Ducky Jake Hill 1850

Selskapet hvor alle er ledere

I det lille, men hurtig voksende Trondheim-selskapet Ducky finnes ingen ledere. Eller omvendt. Alle er ledere. Hvordan det fungerer? Jake Hill forteller.

Les mer
James Hewitt 1850

Jakten på karrierens søte punkt

- Jeg tror det er en «sweet spot» i livet, sier James Hewitt. Prestasjonsforskeren bruker kunnskap fra profesjonell lagsykling til å optimalisere egne og andres prestasjoner i arbeidslivet.

Les mer
Dave Ulrich Thinkers 50

Nye tanker om lederskap

Dave Ulrich er en faglig bauta innen HR og ledelse. Ulrich har vært en motor for mange av de endringer HR-disiplinen har gått gjennom. I november kommer denne levende bauten til HR Forum. Gled deg, og her kan du varme opp med svarene på spørsmål vi har stilt ham.

Les mer
Karoline Havard Toppbanner

HR Forum 2019 – tid for ledelse

Som alltid er ledelse et sentralt tema. Det er en kritisk faktor sett i sammenheng med konteksten virksomheter, ledere og medarbeidere står i nå og fremover. Nye former for organisering, kultur og endring gjør at ledere må ha tid til ledelse. Mange rapporterer at de står i skvis.

Les mer