Foredragsholdere - HR Forum 2019

Dave Ulrich3

Dave Ulrich

Dave Ulrich er en anerkjent HR-guru, også kalt «moderne HRs far», forfatter og professor i Business ved Ross School of Business, Universitetet i Michigan. Han har blitt ranket som «The Most Influential Person in HR» av HR Magazine tre år. I tillegg har Ulrich skrevet over 30 bøker innen HR og ledelse, blant annet Leadership Code, HRFrom the Outside In og HR Competencies. For arbeidet sitt har han vunnet mange priser koblet til sin ekspertise og bredden i kunnskap om sammenhengen mellom strategier, HR-praksiser og HR-kompetanser i organisasjoner. Ulrich var med å grunnlegge RBL Group.


Foredrag

Leadership in Today’s Changing World (in English)

Ulrich deler det siste innen ledelse, i tillegg til konkrete verktøy som setter deg i stand til å gå fra idé til handling og påvirkningskraft.

 • Hvilke kompetanser finnes hos effektive ledere?
 • Fremtidens lederferdigheter
 • Hva utgjør de store forskjellene i ledelse?
 • Hvordan bygger du ditt varemerke som leder?
 • Hvordan blir du en bedre leder?
 • Organisasjoner som økosystem


Workshop

Masterclass: HR Business Partner 2.0 (in English)

Rollen som HR Business Partner fikk fotfeste på 1990-tallet, men har siden utviklet seg til noe mer. I mindre grad er dette nå en konkret rolle, men en måte å tenke på.

Ulrich vil dekke de siste trendene som påvirker HR Business Partnere:

 • Hva er strategien til HR-avdelingen – hvem er vi og hvorfor eksisterer vi?
 • Hvordan kan du organisere HR-avdelingen?
 • Hvilken tilnærming gir du dine ulike HR-praksiser?
 • Hvilke ferdigheter og kompetanser må dagens HR-medarbeider ha?
 • HR-analyse - å gjøre innsikt til effekt
 • Hvordan bør HR bruke teknologi fremover?

Se programmet her

Lisa Vivoll Straume3

Lisa Vivoll Straume

Lisa Vivoll Straume er faglig leder i Mind AS, og har en doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU med spesialisering innen organisasjonspsykologi og kognisjon/emosjons-psykologi. Hun har jobbet i grensesnittet mellom forskning og praksis siden 2002 innen arbeidsmiljø med veiledning, ledertrening og mental trening en-til-en, og i grupper, samt formidling fra scene og i media.


Foredrag

Endringsledelse backstage

En ufiltrert historie om endringsreisens mange barrierer og hva som utgjør suksesskriterier når ledere og medarbeidere sammen må endre kurs.

 • Forskningsbasert grunnlag for å drive endringsprosesser innen kultur og innovasjon
 • Helt vanlige, men svært krevende hindre for endring og utvikling – hva gjør vi når virkeligheten ikke ser ut som teorien?
 • Bygge psykologisk kapital hos alle – finn veier rundt problemene og tenk innovativt gjennom hele prosessen
 • Bruk av endringsagenter – bottom-up i tillegg til top-down

Workshop

Crux – en styrkebasert metode for å implementere endring

Den økende kompleksiteten og endringstakten vi opplever i dag gjør endringskompetanse til en klar prioritet for ledere. Potensialet ved endringsinitiativ innen strategi og kultur er store - men risikoen er like stor. Medarbeidere bidrar bare på sitt aller beste dersom de er motivert for det.

 • Hvordan gjøre individer og team rustet til endring?
 • Endringsinitiativ må bygge på mekanismene som motiverer mennesker til å være i endring
 • Faktorer som håp, optimisme, mestringstro og resiliens («psykologisk kapital») er kritisk viktige for å lykkes med endringsprosesser
 • Få verktøy for målsetting og målorientering for å bygge psykologisk kapital

Se programmet her

Riina Hellstroem2

Riina Hellström

Riina Hellström er en anerkjent agil- og HR-person. Tidligere arbeidet hun i globale selskaper med organisasjonsutvikling, men merket at hun passet dårlig inn ettersom hun stilte spørsmålstegn ved det meste av tradisjonell ledelse og HR-praksiser. Derfor startet Hellström i 2010 eget konsulentselskap for å drive utviklingen av agile organisasjoner fremover. Hun er med-grunnlegger av Agile HR Community, ledertrener og trener HR-personer i agile tankesett og arbeidsformer globalt. Hellström har en mastergrad i anvendt nevrovitenskap fra Universitetet i Middlesex i Storbritannia. Hun har over 15 års erfaring fra lederutvikling og HR-feltet, og var den første HR-personen globalt til å bli sertifisert Scrum Professional og lisensiert Scrum at Scale-trener.

Foredrag

Agile HR workshop (in English)

I denne aktive workshopen vil du lære hvordan du tar agilitet inn i HR-praksisene. Vi ser et skifte fra top-down og linjeledelse til det teambaserte, selvorganiserte og tilpasningsdyktige modeller. Hva betyr dette for HR?

Du blir introdusert for agil HR gjennom to perspektiver:

 • Agilitet for HR – agile tankesett og verktøy i HR-team og prosjekter. Agilt tankesett hjelper HR å ta sin verdi til et nytt nivå, gjennom å samskape med medarbeidere og ledere og levere HR-tjenester folk liker og vil ha.
 • HR for agilitet – utvikle dine HR-praksiser så de støtter agile team og transformasjon av organisasjonen. Få eksempler på hvordan HR kan ledere og støtte transformasjonen mot det agile, coache ledere og redesigne egne HR-praksiser.


Ekstrakjøring:
Agile HR workshop (in English)

Ekstrakjøringen blir en kortere utgave som er mer komprimert.

Se programmet her

Even Bolstad medium

Even Bolstad

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge. Han drar på erfaring som toppleder og rådgiver, med faglig bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, økonomi og arbeidsrett. Bolstad deltar ofte i debatter rundt HR-relaterte spørsmål og er opptatt av hvordan man skal kunne skape gode resultater for virksomheten gjennom å lede og utvikle mennesker og organisasjonen de er en del av.