Foredragsholdere - HR Forum 2019

Even Bolstad medium

Even Bolstad

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge. Han drar på erfaring som toppleder og rådgiver, med faglig bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, økonomi og arbeidsrett. Bolstad deltar ofte i debatter rundt HR-relaterte spørsmål og er opptatt av hvordan man skal kunne skape gode resultater for virksomheten gjennom å lede og utvikle mennesker og organisasjonen de er en del av.

Dave Ulrich3

Dave Ulrich

Dave Ulrich er en anerkjent HR-guru, også kalt «moderne HRs far», forfatter og professor i Business ved Ross School of Business, Universitetet i Michigan. Han har blitt ranket som «The Most Influential Person in HR» av HR Magazine tre år. I tillegg har Ulrich skrevet over 30 bøker innen HR og ledelse, blant annet Leadership Code, HRFrom the Outside In og HR Competencies. For arbeidet sitt har han vunnet mange priser koblet til sin ekspertise og bredden i kunnskap om sammenhengen mellom strategier, HR-praksiser og HR-kompetanser i organisasjoner. Ulrich var med å grunnlegge RBL Group.


Foredrag

Leadership in Today’s Changing World (in English)

Ulrich deler det siste innen ledelse, i tillegg til konkrete verktøy som setter deg i stand til å gå fra idé til handling og påvirkningskraft.

 • Hvilke kompetanser finnes hos effektive ledere?
 • Fremtidens lederferdigheter
 • Hva utgjør de store forskjellene i ledelse?
 • Hvordan bygger du ditt varemerke som leder?
 • Hvordan blir du en bedre leder?
 • Organisasjoner som økosystem


Workshop

Masterclass: HR Business Partner 2.0 (in English)

Rollen som HR Business Partner fikk fotfeste på 1990-tallet, men har siden utviklet seg til noe mer. I mindre grad er dette nå en konkret rolle, men en måte å tenke på.

Ulrich vil dekke de siste trendene som påvirker HR Business Partnere:

 • Hva er strategien til HR-avdelingen – hvem er vi og hvorfor eksisterer vi?
 • Hvordan kan du organisere HR-avdelingen?
 • Hvilken tilnærming gir du dine ulike HR-praksiser?
 • Hvilke ferdigheter og kompetanser må dagens HR-medarbeider ha?
 • HR-analyse - å gjøre innsikt til effekt
 • Hvordan bør HR bruke teknologi fremover?
Siri Langangen2

Siri Langangen

Siri Langangen leder DNBs kompetanseutviklingsmiljø og har lang erfaring innen HR. Hun har i løpet av den siste tiden jobbet med å transformere internopplæringen i DNB. Ny teknologi og innovative løsninger er sentralt for å realisere ambisjonen om et kompetanseløft i hele organisasjonen. Siri er utdannet siviløkonom med tilleggsutdanning innen psykologi og strategisk forretningsforståelse.


Foredrag

Kompetanse for fremtiden

DNB satser stort på kompetanseutvikling tett koblet til virksomhetens strategi. Hva gjør vi og hvilke effekter ser vi på organisasjonen?

 • Endring av kultur og lederskap
 • Mobilitet og reskilling av ansatte
 • Satsning på læringsteknologi og nye konsepter
Kristin Skogen Lund2

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund begynte som konsernsjef i Schibsted 1. desember 2018. Hun kom fra stillingen som administrerende direktør i NHO. Hun har tidligere vært konserndirektør i Telenor, administrerende direktør i Schibsted-selskapene Aftenposten, Scanpix og Scandinavia Online, hatt ulike stillinger hos Coca-Cola Company, Unilever og den norske ambassaden i Madrid. Skogen Lund har også vært NHO president og medlem av styret i blant annet Ericsson og Orkla. Hun er styreleder i Oslo Filharmonien. Siden 2015 har hun vært medlem av Global Commission on the Economy and Climate, og ILOs Global Commission on the Future of Work. Hun har en MBA fra INSEAD og en bachelorgrad i internasjonale studier og bedriftsøkonomi fra University of Oregon.

Foredrag

Hvordan skape tilstrekkelig flyt i organisasjoner?

Skogen Lund tar for seg hvordan arbeids- og organisasjonsformer må tilpasses når verden er i kontinuerlig endring. Med erfaring fra toppen av ulike bransjer og selskaper, deler hun tanker knyttet til:

 • Hvordan sørge for at arbeids- og informasjonsstrømmer flyter godt i organisasjoner? Hva forventes av ledere og medarbeidere?
 • Hvordan rigge en organisasjon for å møte endring på en bedre måte?
 • Hvilke barrierer må overstiges for å bygge fremtidens organisasjoner?
Anne Gina Sveaass

Anne Gina Sveaass

Anne Gina Sveaass har arbeidet med endringsprosesser og utvikling av folk og organisasjoner hele sitt yrkesliv. Hun har bred erfaring fra ulike bransjer både som intern og ekstern konsulent, fagansvarlig og som toppleder. Dette har gitt henne mange perspektiver og en bred erfaringsbase. Sveaass er utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo og har både teoretisk forankring, og praktisk erfaring rundt veiledning av individ og grupper.


Lunsj-workshop

Hvordan kan HR drive utvikling og digitalisering?


Mina Karlsen

Mina Liavik Karlsen

Mina Liavik Karlsen jobber som sosiale medier-ansvarlig og faktasjekker i Faktisk.no. Før dette jobbet hun i Dagbladet, blant annet med nyheter, video og sosiale medier. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.


Foredrag

Falske nyheter, forvridd sannhet og faktasjekk

Falske nyheter har vært et hett tema siden presidentvalget i USA i 2016 og britenes utmeldelse av EU. I Norge ble Faktisk.no lansert sommeren 2017, blant annet for å ettergå påstander i det offentlige ordskiftet og for å forhindre spredningen av falske nyheter.

 • Hva er falske nyheter og faktasjekk?
 • Hva er løgnfabrikker og hvordan fungerer de?
 • Hva bør du tenke på når du konsumerer informasjon i hverdagen?
Ted Matthews2

Ted Matthews

Ted Matthews er en erfaren servicedesigner som tar doktorgrad på design for spesielle opplevelser ved Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO). Han koordinerer servicedesign-disiplinen ved AHO og har den seneste tiden jobbet på strategisk og operativt nivå med Innovasjon Norge om utviklingen av en nasjonal samling av spesielle turistopplevelser. Matthews har også arbeidet med utviklingen av nye kampdagopplevelser for norske fotballkamper sammen med NFF.


Foredrag

What can service design do for you? (In English)

 • Hva er tjenestedesign og hvorfor burde det ha betydning for HR?
 • Hvordan kan det å se ting fra et brukerperspektiv hjelpe å løse funksjonelle problemer?
 • Hvorfor bør vi også levere meningsfulle opplevelser?
Nina Bjornstad 1Apsis1

Nina Bjornstad

Nina Bjornstad er leder i Nord-Europa for Google Cloud Consulting Business. Før dette var hun landsleder for Storbritannia og Irland hvor hun ledet digital transformasjon i selskaper av alle størrelser. Bjornstad er non-exec ved PwC UKs Advisory Board og gjesteforeleser ved Solstrand AFF Norsk økonomi og ved Oxford Business School. Hun har tidligere jobbet 10 år hos Microsoft hvor hun har hatt ulike roller i finans, bedriftsstrategi, markedsføring, internasjonal forretningsutvikling og ledelse. Hennes karriere startet i USA med pionerene innen teknologi, Dell og Amazon, ved starten av transformasjonen vi alle opplever i dag. Bjornstad har en grad i finans og økonomi og en MBA fra University of Washington.


Foredrag

Why a Culture of Collaboration is the Only Way to Keep Pace With Change (in English)

Bjornstad tar for seg hvordan en kan få det beste ut av medarbeiderne ved å utforske transparens og åpenhet når vi skaper en samarbeidskultur.

• Hvordan arbeider Google i dag, og hvordan påvirker det menneskers mulighet til å utføre sitt beste?
• Forstå rollen teknologi spiller i utviklingen av samarbeidskultur, og hvordan vi kan bruke den til å oppnå mer i hele organisasjonen
• Effekten av makttriangler - og hvordan snu tendenser til maktkonsentrasjon på toppen og åpne informasjonstilgangen
• Hvordan designer Google sin innovasjonskultur?

Lisa Vivoll Straume3

Lisa Vivoll Straume

Lisa Vivoll Straume er faglig leder i Mind AS, og har en doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU med spesialisering innen organisasjonspsykologi og kognisjon/emosjons-psykologi. Hun har jobbet i grensesnittet mellom forskning og praksis siden 2002 innen arbeidsmiljø med veiledning, ledertrening og mental trening en-til-en, og i grupper, samt formidling fra scene og i media.


Foredrag

Endringsledelse backstage

En ufiltrert historie om endringsreisens mange barrierer og hva som utgjør suksesskriterier når ledere og medarbeidere sammen må endre kurs.

 • Forskningsbasert grunnlag for å drive endringsprosesser innen kultur og innovasjon
 • Helt vanlige, men svært krevende hindre for endring og utvikling – hva gjør vi når virkeligheten ikke ser ut som teorien?
 • Bygge psykologisk kapital hos alle – finn veier rundt problemene og tenk innovativt gjennom hele prosessen
 • Bruk av endringsagenter – bottom-up i tillegg til top-down

Workshop

Crux – en styrkebasert metode for å implementere endring

Den økende kompleksiteten og endringstakten vi opplever i dag gjør endringskompetanse til en klar prioritet for ledere. Potensialet ved endringsinitiativ innen strategi og kultur er store - men risikoen er like stor. Medarbeidere bidrar bare på sitt aller beste dersom de er motivert for det.

 • Hvordan gjøre individer og team rustet til endring?
 • Endringsinitiativ må bygge på mekanismene som motiverer mennesker til å være i endring
 • Faktorer som håp, optimisme, mestringstro og resiliens («psykologisk kapital») er kritisk viktige for å lykkes med endringsprosesser
 • Få verktøy for målsetting og målorientering for å bygge psykologisk kapital
Edgar Skjervold

Edgar Skjervold

Edgar Skjervold er administrerende direktør i Autronica Fire and Security. Tidligere har han vært finansdirektør, både i Autronica og i andre selskaper tidligere. Skjervold er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til å være administrerende direktør, har han også en bred erfaring som både styremedlem og styreleder i flere ulike styrer.


Foredrag

Endringsledelse backstage

En ufiltrert historie om endringsreisens mange barrierer og hva som utgjør suksesskriterier når ledere og medarbeidere sammen må endre kurs.

 • Forskningsbasert grunnlag for å drive endringsprosesser innen kultur og innovasjon
 • Helt vanlige, men svært krevende hindre for endring og utvikling – hva gjør vi når virkeligheten ikke ser ut som teorien?
 • Bygge psykologisk kapital hos alle – finn veier rundt problemene og tenk innovativt gjennom hele prosessen
 • Bruk av endringsagenter – bottom-up i tillegg til top-down
James Hewitt2

James Hewitt

James Hewitt er prestasjonsforsker, foredragsholder og forfatter med over 15 års erfaring med høyt presterende mennesker. Forskningen hans fokuserer på høy-prestasjons kunnskapsarbeid, med spesiell interesse for hvordan vi kan oppnå topprestasjoner uten at det går på bekostning av helsen vår. Arbeidet til Hewitt inkluderer Formel 1-kjørere og team, rådgivning til toppledere i Fortune 500-selskaper og eksperimenter for å finne nye innsikter for noen av verdens mest krevende og høyt presterende organisasjoner.


Foredrag

Always On (in English)

Kunnskapsarbeid er en utholdenhetsøvelse som karakteriseres av høyt press, konkurransepreget miljø, at man er kontinuerlig påkoblet og ofte har lange arbeidsdager. Disse egenskapene er et tveegget sverd.

• To av tre arbeidstakere finner ikke ‘work-life balance’ – men er denne balansen en myte?
• Hvordan gi medarbeidere økt selvinnsikt, gode verktøy og utvikle ferdigheter som gir bedre selvledelse og høyere prestasjoner over tid

Bente Nyland2

Bente Nyland

Bente Nyland ble utnevnt til oljedirektør i 2007. Hun begynte i Oljedirektoratet (OD) som seniorgeolog i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1994. Nyland ble en del av ODs ledelse i 2000. Hun begynte sin karriere som letegeolog i Statoil, hvor hun var ansatt i fem år. Nyland har hatt en rekke styreverv, blant annet i Norges Geotekniske Institutt (NGI), Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetsfondet for Rogaland og Universitetet i Stavanger. Hun er medlem av NTVA – Norges Tekniske Vitenskapsakademi.


Foredrag

20 års erfaring med flat struktur

Oljedirektoratet har vært «en kuriositet» i staten, med rotasjon av medarbeidere og ledere, tverrfaglige lag og krav til selvledelse hos hver enkelt medarbeider. Slik har de organisert seg i 20 år.

 • Overgangen fra hierarki til flat og lagbasert struktur
 • Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjonsform?
 • Fordeler og utfordringer med denne typen organisasjon
 • Hva krever dette av ledere og medarbeidere?

Foredraget holdes sammen med Carl Erik Leitao.


James Wilson2

James Wilson

James Wilson er administrerende direktør for Information Technology and Business Research i Accenture Research. Han er medforfatter av boken Human + Machine: Reimagining Work in the Age of Artificial Intelligence. Tidligere ledet Wilson forskning og innovasjonsprogrammer i flere andre selskaper. Han forsker på påvirkningen fremvoksende teknologier har på ansatte og virksomheten.


Foredrag

How humans + machines are better together (in English)

Den virkelige verdien av kunstig intelligens vil først vise seg når mennesker og maskiner utfyller hverandre godt.

 • Om nye arbeidsprosesser sentrert rundt at mennesker og kunstig intelligens jobber sammen
 • Fremtidens jobber skapes allerede nå: seks måter å redesigne jobber blant virksomhetens ansatte
 • I en kontekst med kunstig intelligens kreves det helt nye måter å utvikle ferdigheter på
 • Reskilling av medarbeidere blir viktigste element når man investerer i KI
Bjorn Oustad2

Bjørn F. Oustad

Bjørn F. Oustad er gründer og daglig leder i Kong Arthur. Han er utdannet innen økonomi og ledelse med lang fartstid innen bank og finans. De senere årene har han jobbet med gründere og oppbyggingen av faglige nettverk innen IKT i innlandet, samt etablert næringshage i Ringsaker kommune. Han har selv både utviklet egne gründerselskaper samt bidratt til positiv utvikling av andre nyetablerte selskaper. Bjørn er opptatt av å skape varige verdier i selskapene der gode arbeidsplasser sikres i samfunnet. Viktig å tenke langsiktig og bygge organisasjoner basert på gode fundament.


Foredrag

Kan en myte skape grunnlag for ny virksomhet?

Hva skjer når du bygger et selskap rundt myten om Kong Arthur i stedet for produkter og tjenester? Med ønske om å skape en arbeidsplass der riddere gjenskapes og etterspørres gjennom sin stolthet og kvalitet, skal det moderne Kong Arthur og hans riddere erobre Norge.

 • Hvordan skille seg ut i myldret av tilbud innen teknologibransjen?
 • Å skape en identitet rundt myter som forbindes med stolthet – et sted der du virkelig har lyst til å være
 • Merkevaren bygges opp rundt menneskene mer enn produktene og tjenestene
Hakon Tveiteras2

Håkon Tveiterås

Håkon Tveiterås jobber som lederutvikler og rådgiver i Mind. Han har mastergrad i psykologi fra Universitetet i Tromsø, har omfattende kursing og trening i konflikthåndtering og er i tillegg utdannet markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Tveiterås bruker sin kunnskap til å løse problemer og fremme god ledelse og konstruktive samarbeidsrelasjoner.


Foredrag

Crux – en styrkebasert metode for å implementere endring

Den økende kompleksiteten og endringstakten vi opplever i dag gjør endringskompetanse til en klar prioritet for ledere. Potensialet ved endringsinitiativ innen strategi og kultur er store - men risikoen er like stor. Medarbeidere bidrar bare på sitt aller beste dersom de er motivert for det.

 • Hvordan gjøre individer og team rustet til endring?
 • Endringsinitiativ må bygge på mekanismene som motiverer mennesker til å være i endring
 • Faktorer som håp, optimisme, mestringstro og resiliens («psykologisk kapital») er kritisk viktige for å lykkes med endringsprosesser
 • Få verktøy for målsetting og målorientering for å bygge psykologisk kapital

Foredraget holdes sammen med Lisa Vivoll Straume.

Tobias Baeck2

Tobias Bæck

Tobias Bæck er gründer og daglig leder av Bakken & Bæck - et teknologiselskap som designer og utvikler digitale produkter og tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Bonn og Amsterdam og har spesialisert seg på prosjekter innen blockchain og kunstig intelligens. De har blant annet utviklet og designet den nye Vipps-appen, laget Norges første robotjournalist og utviklet en kryptobørs for Coinbase, en av verdens største aktører på kryptovaluta-markedet. I en vekstfase har det vært viktig for selskapet å tiltrekke seg - og holde på - de mest attraktive hodene, og de har derfor lagt ekstra stor vekt på å tilrettelegge for frihet, fleksibilitet og goder for ansatte.


Foredrag

Fleksibilitet som konkurransefordel

Utviklerselskapet Bakken & Bæck konkurrerer med giganter som Google om talenter.

 • Når du ikke kan konkurrere på lønn og titler, ta kreative grep for å bruke dine unike fortrinn
 • Hør om «workation», babypakke og fleksibilitet som konkurransefordel
Jake Hill2

Jake Hill

Jake Hill er webutvikler i Ducky. Ducky er en selvstyrt bedrift i Trondheim, som jobber for å takle klimaendringene og motivere til å bidra til lavere klimagassutslipp. Hill lærte seg å programmere på egenhånd for å kunne begynne å jobbe i Ducky, hvor han har frihet til å hjelpe verden på måten han best kan og burde. Tidligere reiste han rundt i verden og livnærte seg som bartender. I 2016 bosatte Hill seg i Trondheim og kom i kontakt med Ducky.


Foredrag

A company without hierarchy

Hvordan kan et selskap fungere uten hierarki? Det selvorganiserte selskapet Ducky vil dele hvordan de jobber. Poenget med selvorganisert virksomhet er ikke å fjerne lederskap, men å gi alle ansatte myndighet til å ta ledelse der de kan.

 • Om idéene i selvledelse, helhet og evolusjonerende formål

 • Hva er fordelene med denne organisasjonsformen – og hva er utfordrende?
 • Hvordan kan det brukes i organisasjoner?
Carl Christensen2

Carl Christensen

Carl Christensen er Chief Technological Officer (CTO) i Spacemaker og en av gründerne. Han har mer enn 10 års erfaring med å bygge og lede agile og digitale organisasjoner. Christensen brenner for å skape en arbeidsplass der ansatte sammen oppnår fantastiske resultater gjennom sterk indre motivasjon. Stikkord som autonomi, eierskap, mestring, mening og psykologisk trygghet er sentrale for Christensens kulturbygging.


Foredrag

Kunstig intelligens, digitalisering og agilitet

Spacemaker ble kåret til «Årets gründere» i 2019. På to år har de tiltrukket seg nærmere 100 talenter fra hele verden og blir omtalt som “det heteste stedet å jobbe”.

 • Hvordan arbeide i skjæringspunktet menneske og kunstig intelligens, samt digitalisering - og hvilke effekter gir det?
 • Hvordan bygge og skalere en agil organisasjon og kultur som leverer raskt?
 • Hvordan tiltrekke og rekruttere mange talenter på kort tid, som trives og produserer kvalitet på toppnivå?

Foredrag holdes sammen med Hilde Gjerde Didriksen

Hilde Gjerde Dideriksen2

Hilde Gjerde Dideriksen

Hilde Gjerde Dideriksen er Talent Manager i Spacemaker og arbeider med å rekruttere talenter og legge til rette for at de trives, utvikler seg både faglig og personlig samt presterer på høyt nivå. Hun brenner for å skape en kultur preget av mestring, tillit, autonomi og engasjement. Dideriksen har utdannelse fra NTNU, Seoul National University i Sør-Korea samt Copenhagen Business School innen bedriftsøkonomi og psykologi. Hun har bakgrunn fra konsulentbransjen der hun arbeidet med organisasjon-, leder- og medarbeiderutvikling.


Foredrag

Kunstig intelligens, digitalisering og agilitet

Spacemaker ble kåret til «Årets gründere» i 2019. På to år har de tiltrukket seg nærmere 100 talenter fra hele verden og blir omtalt som “det heteste stedet å jobbe”.

 • Hvordan arbeide i skjæringspunktet menneske og kunstig intelligens, samt digitalisering - og hvilke effekter gir det?
 • Hvordan bygge og skalere en agil organisasjon og kultur som leverer raskt?
 • Hvordan tiltrekke og rekruttere mange talenter på kort tid, som trives og produserer kvalitet på toppnivå?

Foredraget holdes sammen med Carl Christensen.

Beate Hamre Deck2

Beate Hamre Deck

Beate Hamre Deck er konserndirektør HR og organisasjon i Bane NOR. Hun er utdannet siviløkonom og tok sin utdanning i Frankrike. Hamre Deck jobbet mange år i Arthur Andersen & co, før hun startet i Statkraft som internrevisjonsdirektør, og deretter tok rollen som HR-direktør i samme selskap. Hun har også jobbet mange år som HR-direktør i forretningsområdet internasjonal produksjon og utvikling i Statoil, før hun startet i Bane NOR i 2017.

Foredrag

Fra forvaltningskultur til forretningsledelse

Jernbanereformen kombinert med en historisk satsing på jernbane krever omstilling og effektivisering i rekordfart. Hvordan få mer jernbane for pengene?

 • Utfordringer knyttet til overgang fra forvaltning til forretning
 • Norges største digitaliseringsprosjekt med budsjett på 25 milliarder kroner
 • Hva har vi lært?
 • Hvordan jobbe med kultur og ledelse for å lykkes?
Helle Overbye2

Helle Øverbye

Helle Øverbye er SVP People Strategy & Development i Schibsted. Hun er utdannet sivilingeniør, og begynte sin karriere som IT-konsulent. Hun ble raskt mer opptatt av hvordan vi bruker teknologi enn hvordan vi lager den. Øverbye har siden jobbet med organisasjonsutvikling og endring, enten fra utsiden som konsulent eller fra innsiden i ulike senior HR-roller. I 2015 begynte hun som HR-direktør i Aftenposten, der hun raskt ble involvert i å samle kommersielle- og teknologimiljøer på tvers av flere aviser. Siden har det gått slag i slag med store organisasjonsprosjekter, som for Øverbyes del kulminerte med at Schibsted skilte ut Adevinta. Nå går Øverbye videre, til NHST Media Group og rollen som Chief People & Communications Officer (fra august 2019).

Foredrag

Fra massiv endringsledelse til agile organisasjoner

Mediekonsern er i transformasjon, og går fra å ha hatt ytterst egenrådige merkevarer til å vektlegge fellesskap og deling - før pendelen kanskje svinger litt tilbake igjen.

 • Hvordan kan vi bygge kultur, skape tilhørighet og utvikle folk når organisasjonen er i kontinuerlig og massiv endring?
 • Hva skal til for at gamle og ærverdige konsern virkelig blir agile og fremtidsrettede?
Svein Sletten

Svein Sletten

Svein Sletten er Head of Nordic HR i Elkjøp Nordic. Han har vært i HR i Elkjøp Nordic siden 2011. Sletten outsourcet lønnstjenesten for alle nordiske land i 2013. Samtidig etablerte han en felles HR-portal hos en ekstern partner, som også inkluderte HR-prosesser og automatisering. Sletten er operasjonell eier av EC og andre HR-løsninger.


Foredrag

Hvordan bygge en business case for investeringer i HR-teknologi?

For å kunne tilby ledere og medarbeidere verktøy som forenkler hverdagen, kreves det investeringer i digitale løsninger. I konkurransen med andre interne prosjekter kan det fort bli en utfordring å få investeringene man trenger.

 • Hvordan skape gode nok argumenter og få frem nytteverdien av investering i digitale HR-løsninger?
 • Bygg en troverdig business case som kobler ambisjoner og forventet resultat med virksomhetens forretningsmål

Foredraget holdes sammen med Torunn Hermansen.

Torunn Hermansen

Torunn Hermansen

Torunn Hermansen er Nordic Finance Operations Manager i Elkjøp Nordic. Hun startet i selskapet i 2012, og har hatt ulike roller på IT-avdelingen siden da. Hermansen fikk for to år siden formelt ansvar for selskapets HR-systemer, og er prosjektleder for implementeringen av EC.


Foredrag

Hvordan bygge en business case for investeringer i HR-teknologi?

For å kunne tilby ledere og medarbeidere verktøy som forenkler hverdagen, kreves det investeringer i digitale løsninger. I konkurransen med andre interne prosjekter kan det fort bli en utfordring å få investeringene man trenger.

 • Hvordan skape gode nok argumenter og få frem nytteverdien av investering i digitale HR-løsninger?
 • Bygg en troverdig business case som kobler ambisjoner og forventet resultat med virksomhetens forretningsmål

Foredraget holdes sammen med Svein Sletten.

Kristin Misund

Kristin Misund

Kristin Misund er utdannet kjemiker, og har de siste 14 årene ledet forskningsavdelingen i Borregaard. Avdelingen består av 70 personer fra ni forskjellige nasjoner, nesten halvparten av de ansatte har en PhD. De arbeider tverrfaglig med markedsdrevet forskning, og utvikling av biobaserte materialer og kjemikalier fra trestokken. Som ansvarlig for en avdeling med høyt kompetente medarbeidere arbeider Misund mye med rekruttering, onboarding, kompetanseutvikling og lederutvikling.


Foredrag

Å lede akademikere i en kommersiell kultur

Borregaard deler praktiske erfaringer og dilemmaer fra forskningsavdelingen om hvordan de arbeider for at organisasjonen skal maksimere sin verdiskapning.

 • Hvordan utvikler vi medarbeidere som aldri har jobbet kommersielt før inn i en ny rolle og kultur?
 • Hva er godt medarbeiderskap?
 • Hvordan får Borregaard med seg folk fordi de vil, ikke fordi de må?
 • Hvordan utløser man potensialet for utvikling som ligger i en god dynamikk i en flergenerasjons-organisasjon?
Gjert Ingebrigtsen Foto Krediteres Vidar Ruud I Bio2

Gjert Ingebrigtsen

Gjert Ingebrigtsen er selvlært friidrettstrener, logistikkansvarlig og sjubarnsfar. Han er mest kjent som trenerpappa til Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, og gjennom serien Team Ingebrigtsen og senest som bokforfatter av Kunsten å oppdra en verdensmester. I tillegg er han mangeårig logistikkansvarlig i Ahlsell og hadde i over 10 år personalansvar der. På Idrettsgallaen 2019 vant Ingebrigtsen prisen «Årets Trener».


Foredrag

Kunsten å oppdra en verdensmester

Er du nysgjerrig på hemmeligheten bak Team Ingebrigtsen? Mange opplever Gjert Ingebrigtsen som kontroversiell, men ingen kan bestride at han har formet tre brødre i den ypperste verdenseliten.

 • Lederen som coach for ekstreme prestasjoner. Du må skape en tro på at den enkelte er bedre enn han er. Hvordan prestere på sitt beste når det gjelder?
 • Få innblikk i de store tankene og de små detaljene som kjennetegner Gjerts metode
 • Systematisk bruk av data - hvor mye tåler brødrene?