Foredragsholdere - HR Forum 2019

Beate Hamre Deck2

Beate Hamre Deck

Beate Hamre Deck er konserndirektør HR og organisasjon i Bane NOR. Hun er utdannet siviløkonom og tok sin utdanning i Frankrike. Hamre Deck jobbet mange år i Arthur Andersen & co, før hun startet i Statkraft som internrevisjonsdirektør, og deretter tok rollen som HR-direktør i samme selskap. Hun har også jobbet mange år som HR-direktør i forretningsområdet internasjonal produksjon og utvikling i Statoil, før hun startet i Bane NOR i 2017.

Foredrag

Fra forvaltningskultur til forretningsledelse

Jernbanereformen kombinert med en historisk satsing på jernbane krever omstilling og effektivisering i rekordfart. Hvordan få mer jernbane for pengene?

  • Utfordringer knyttet til overgang fra forvaltning til forretning
  • Norges største digitaliseringsprosjekt med budsjett på 25 milliarder kroner
  • Hva har vi lært?
  • Hvordan jobbe med kultur og ledelse for å lykkes?

Se programmet her