Foredragsholdere - HR Forum 2019

Bente Nyland2

Bente Nyland

Bente Nyland ble utnevnt til oljedirektør i 2007. Hun begynte i Oljedirektoratet (OD) som seniorgeolog i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1994. Nyland ble en del av ODs ledelse i 2000. Hun begynte sin karriere som letegeolog i Statoil, hvor hun var ansatt i fem år. Nyland har hatt en rekke styreverv, blant annet i Norges Geotekniske Institutt (NGI), Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetsfondet for Rogaland og Universitetet i Stavanger. Hun er medlem av NTVA – Norges Tekniske Vitenskapsakademi.


Foredrag

20 års erfaring med flat struktur

Oljedirektoratet har vært «en kuriositet» i staten, med rotasjon av medarbeidere og ledere, tverrfaglige lag og krav til selvledelse hos hver enkelt medarbeider. Slik har de organisert seg i 20 år.

  • Overgangen fra hierarki til flat og lagbasert struktur
  • Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjonsform?
  • Fordeler og utfordringer med denne typen organisasjon
  • Hva krever dette av ledere og medarbeidere?

Foredraget holdes sammen med Carl Erik Leitao.

Se programmet her