Foredragsholdere - HR Forum 2019

Bjorn Oustad2

Bjørn F. Oustad

Bjørn F. Oustad er gründer og daglig leder i Kong Arthur. Han er utdannet innen økonomi og ledelse med lang fartstid innen bank og finans. De senere årene har han jobbet med gründere og oppbyggingen av faglige nettverk innen IKT i innlandet, samt etablert næringshage i Ringsaker kommune. Han har selv både utviklet egne gründerselskaper samt bidratt til positiv utvikling av andre nyetablerte selskaper. Bjørn er opptatt av å skape varige verdier i selskapene der gode arbeidsplasser sikres i samfunnet. Viktig å tenke langsiktig og bygge organisasjoner basert på gode fundament.


Foredrag

Kan en myte skape grunnlag for ny virksomhet?

Hva skjer når du bygger et selskap rundt myten om Kong Arthur i stedet for produkter og tjenester? Med ønske om å skape en arbeidsplass der riddere gjenskapes og etterspørres gjennom sin stolthet og kvalitet, skal det moderne Kong Arthur og hans riddere erobre Norge.

  • Hvordan skille seg ut i myldret av tilbud innen teknologibransjen?
  • Å skape en identitet rundt myter som forbindes med stolthet – et sted der du virkelig har lyst til å være
  • Merkevaren bygges opp rundt menneskene mer enn produktene og tjenestene

Se programmet her