Foredragsholdere - HR Forum 2019

Carl Erik Leitao2

Carl Erik Leitao

Carl Erik Leitao har master i organisasjonspsykologi fra NTNU og har tidligere forsket på «godfotteorien» og samhandling i Rosenborg Ballklubb. Siden 2012 har han jobbet som organisasjonsutvikler i Oljedirektoratet, med et spesielt fokus på å utvikle mennesker, teknologi og organisasjon til å stå bedre rustet for å møte den digitale framtiden. Leitao er en hyppig brukt foredragsholder i statlig sektor.


Foredrag

Flat organisasjonsform i en rund, ustrukturert verden

Oljedirektoratet har vært «en kuriositet» i staten, med rotasjon av medarbeidere og ledere, tverrfaglige lag og krav til selvledelse hos hver enkelt medarbeider. Slik har de organisert seg i 20 år. I det siste har de fått spesielt mye oppmerksomhet for sin organisasjonsform, og i innlegget kan du bli bedre kjent med hva denne flate strukturen egentlig innebærer.

  • Overgangen fra hierarki til flat og lagbasert struktur
  • Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjonsform?
  • Fordeler og utfordringer med denne typen organisasjon
  • Hva krever dette av ledere og medarbeidere?

Foredraget holdes sammen med Bente Nyland.

Se programmet her