Foredragsholdere - HR Forum 2019

Dan Cable2

Dan Cable

Dan Cable er professor i organisasjonsatferd ved London Business School og forfatter. Han fokuserer blant annet på ansattengasjement, endringsledelse og organisasjonskultur. Cable var en av de utvalgte for Thinkers50 sin «Radar list» i 2018, og har vunnet flere priser for sin forskning. I fjor gav Cable også ut en ny bok, Alive at Work, og forskningen hans har blant annet blitt publisert i Harvard Business Review og omtalt i the Economist, Wall Street Journal og New York Times.

Foredrag

Alive at Work: Activating the Emotions of an Agile Culture (in English)

Ledelse som styringsverktøy var opprinnelig til for å maksimere repetisjon og fjerne eksperimentering. Siden endring fremtvinges hyppigere i dag, er det å skape en kultur for agilitet og innovasjon en høyt prioritert lederutfordring nå. Men mange virksomheter feiler, ettersom disse styrings- og lederpraksisene slår av de delene av hjernen som skaper nysgjerrighet, kreativitet og entusiasme. Vi skal se på måter ledere kan oppmuntre til organisk eksperimentering og hjelpe medarbeidere å finne frihet innen rammene jobben gir. For å lykkes i hurtige endringsmiljøer bør ledere:

  • Aktivere søkesystemet hos den enkelte medarbeider til å utforske mer
  • Lære mer om potensielle handlingsmiljøer rundt oss
  • Få frem historien om hvorfor jobben er viktig – utover pengene

Se programmet her