Foredragsholdere - HR Forum 2019

Edgar Skjervold

Edgar Skjervold

Edgar Skjervold er administrerende direktør i Autronica Fire and Security. Tidligere har han vært finansdirektør, både i Autronica og i andre selskaper tidligere. Skjervold er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til å være administrerende direktør, har han også en bred erfaring som både styremedlem og styreleder i flere ulike styrer.


Foredrag

Endringsledelse backstage

En ufiltrert historie om endringsreisens mange barrierer og hva som utgjør suksesskriterier når ledere og medarbeidere sammen må endre kurs.

  • Forskningsbasert grunnlag for å drive endringsprosesser innen kultur og innovasjon
  • Helt vanlige, men svært krevende hindre for endring og utvikling – hva gjør vi når virkeligheten ikke ser ut som teorien?
  • Bygge psykologisk kapital hos alle – finn veier rundt problemene og tenk innovativt gjennom hele prosessen
  • Bruk av endringsagenter – bottom-up i tillegg til top-down

Se programmet her