Foredragsholdere - HR Forum 2019

Hakon Tveiteras2

Håkon Tveiterås

Håkon Tveiterås jobber som lederutvikler og rådgiver i Mind. Han har mastergrad i psykologi fra Universitetet i Tromsø, har omfattende kursing og trening i konflikthåndtering og er i tillegg utdannet markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Tveiterås bruker sin kunnskap til å løse problemer og fremme god ledelse og konstruktive samarbeidsrelasjoner.


Foredrag

Crux – en styrkebasert metode for å implementere endring

Den økende kompleksiteten og endringstakten vi opplever i dag gjør endringskompetanse til en klar prioritet for ledere. Potensialet ved endringsinitiativ innen strategi og kultur er store - men risikoen er like stor. Medarbeidere bidrar bare på sitt aller beste dersom de er motivert for det.

  • Hvordan gjøre individer og team rustet til endring?
  • Endringsinitiativ må bygge på mekanismene som motiverer mennesker til å være i endring
  • Faktorer som håp, optimisme, mestringstro og resiliens («psykologisk kapital») er kritisk viktige for å lykkes med endringsprosesser
  • Få verktøy for målsetting og målorientering for å bygge psykologisk kapital

Foredraget holdes sammen med Lisa Vivoll Straume.

Se programmet her