Foredragsholdere - HR Forum 2019

James Hewitt2

James Hewitt

James Hewitt er prestasjonsforsker, foredragsholder og forfatter med over 15 års erfaring med høyt presterende mennesker. Forskningen hans fokuserer på høy-prestasjons kunnskapsarbeid, med spesiell interesse for hvordan vi kan oppnå topprestasjoner uten at det går på bekostning av helsen vår. Arbeidet til Hewitt inkluderer Formel 1-kjørere og team, rådgivning til toppledere i Fortune 500-selskaper og eksperimenter for å finne nye innsikter for noen av verdens mest krevende og høyt presterende organisasjoner.


Foredrag

Always On (in English)

Kunnskapsarbeid er en utholdenhetsøvelse som karakteriseres av høyt press, konkurransepreget miljø, at man er kontinuerlig påkoblet og ofte har lange arbeidsdager. Disse egenskapene er et tveegget sverd.

• To av tre arbeidstakere finner ikke ‘work-life balance’ – men er denne balansen en myte?
• Hvordan gi medarbeidere økt selvinnsikt, gode verktøy og utvikle ferdigheter som gir bedre selvledelse og høyere prestasjoner over tid

Se programmet her