Foredragsholdere - HR Forum 2019

James Wilson2

James Wilson

James Wilson er administrerende direktør for Information Technology and Business Research i Accenture Research. Han er medforfatter av boken Human + Machine: Reimagining Work in the Age of Artificial Intelligence. Tidligere ledet Wilson forskning og innovasjonsprogrammer i flere andre selskaper. Han forsker på påvirkningen fremvoksende teknologier har på ansatte og virksomheten.


Foredrag

How humans + machines are better together (in English)

Den virkelige verdien av kunstig intelligens vil først vise seg når mennesker og maskiner utfyller hverandre godt.

  • Om nye arbeidsprosesser sentrert rundt at mennesker og kunstig intelligens jobber sammen
  • Fremtidens jobber skapes allerede nå: seks måter å redesigne jobber blant virksomhetens ansatte
  • I en kontekst med kunstig intelligens kreves det helt nye måter å utvikle ferdigheter på
  • Reskilling av medarbeidere blir viktigste element når man investerer i KI

Se programmet her