Foredragsholdere - HR Forum 2019

Kristin Skogen Lund2

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund begynte som konsernsjef i Schibsted 1. desember 2018. Hun kom fra stillingen som administrerende direktør i NHO. Hun har tidligere vært konserndirektør i Telenor, administrerende direktør i Schibsted-selskapene Aftenposten, Scanpix og Scandinavia Online, hatt ulike stillinger hos Coca-Cola Company, Unilever og den norske ambassaden i Madrid. Skogen Lund har også vært NHO president og medlem av styret i blant annet Ericsson og Orkla. Hun er styreleder i Oslo Filharmonien. Siden 2015 har hun vært medlem av Global Commission on the Economy and Climate, og ILOs Global Commission on the Future of Work. Hun har en MBA fra INSEAD og en bachelorgrad i internasjonale studier og bedriftsøkonomi fra University of Oregon.

Foredrag

Hvordan skape tilstrekkelig flyt i organisasjoner?

Skogen Lund tar for seg hvordan arbeids- og organisasjonsformer må tilpasses når verden er i kontinuerlig endring. Med erfaring fra toppen av ulike bransjer og selskaper, deler hun tanker knyttet til:

  • Hvordan sørge for at arbeids- og informasjonsstrømmer flyter godt i organisasjoner? Hva forventes av ledere og medarbeidere?
  • Hvordan rigge en organisasjon for å møte endring på en bedre måte?
  • Hvilke barrierer må overstiges for å bygge fremtidens organisasjoner?

Se programmet her