Foredragsholdere - HR Forum 2019

Lisa Vivoll Straume3

Lisa Vivoll Straume

Lisa Vivoll Straume er faglig leder i Mind AS, og har en doktorgrad i positiv psykologi fra NTNU med spesialisering innen organisasjonspsykologi og kognisjon/emosjons-psykologi. Hun har jobbet i grensesnittet mellom forskning og praksis siden 2002 innen arbeidsmiljø med veiledning, ledertrening og mental trening en-til-en, og i grupper, samt formidling fra scene og i media.


Foredrag

Endringsledelse backstage

En ufiltrert historie om endringsreisens mange barrierer og hva som utgjør suksesskriterier når ledere og medarbeidere sammen må endre kurs.

  • Forskningsbasert grunnlag for å drive endringsprosesser innen kultur og innovasjon
  • Helt vanlige, men svært krevende hindre for endring og utvikling – hva gjør vi når virkeligheten ikke ser ut som teorien?
  • Bygge psykologisk kapital hos alle – finn veier rundt problemene og tenk innovativt gjennom hele prosessen
  • Bruk av endringsagenter – bottom-up i tillegg til top-down

Workshop

Crux – en styrkebasert metode for å implementere endring

Den økende kompleksiteten og endringstakten vi opplever i dag gjør endringskompetanse til en klar prioritet for ledere. Potensialet ved endringsinitiativ innen strategi og kultur er store - men risikoen er like stor. Medarbeidere bidrar bare på sitt aller beste dersom de er motivert for det.

  • Hvordan gjøre individer og team rustet til endring?
  • Endringsinitiativ må bygge på mekanismene som motiverer mennesker til å være i endring
  • Faktorer som håp, optimisme, mestringstro og resiliens («psykologisk kapital») er kritisk viktige for å lykkes med endringsprosesser
  • Få verktøy for målsetting og målorientering for å bygge psykologisk kapital

Se programmet her