Foredragsholdere - HR Forum 2019

Nina Bjornstad 1Apsis1

Nina Bjornstad

Nina Bjornstad er leder i Nord-Europa for Google Cloud Consulting Business. Før dette var hun landsleder for Storbritannia og Irland hvor hun ledet digital transformasjon i selskaper av alle størrelser. Bjornstad er non-exec ved PwC UKs Advisory Board og gjesteforeleser ved Solstrand AFF Norsk økonomi og ved Oxford Business School. Hun har tidligere jobbet 10 år hos Microsoft hvor hun har hatt ulike roller i finans, bedriftsstrategi, markedsføring, internasjonal forretningsutvikling og ledelse. Hennes karriere startet i USA med pionerene innen teknologi, Dell og Amazon, ved starten av transformasjonen vi alle opplever i dag. Bjornstad har en grad i finans og økonomi og en MBA fra University of Washington.


Foredrag

Why a Culture of Collaboration is the Only Way to Keep Pace With Change (in English)

Bjornstad tar for seg hvordan en kan få det beste ut av medarbeiderne ved å utforske transparens og åpenhet når vi skaper en samarbeidskultur.

• Hvordan arbeider Google i dag, og hvordan påvirker det menneskers mulighet til å utføre sitt beste?
• Forstå rollen teknologi spiller i utviklingen av samarbeidskultur, og hvordan vi kan bruke den til å oppnå mer i hele organisasjonen
• Effekten av makttriangler - og hvordan snu tendenser til maktkonsentrasjon på toppen og åpne informasjonstilgangen
• Hvordan designer Google sin innovasjonskultur?


Se programmet her