Foredragsholdere - HR Forum 2019

Olav Hypher3

Olav Hypher

Olav Hypher har nylig gått inn i rollen som Organisasjonsdirektør i NRKs toppledelse, med ansvar for den nyopprettete organisasjonsdivisjonen. Han kommer fra rollen som SVP Head of Corporate HR i Statkraft hvor han har mer enn 10 års fartstid i ulike roller nasjonalt og internasjonalt. Olav har tidligere i karrieren 7 års erfaring fra Telenor og har utdannelse innen statsvitenskap og ledelse.


Foredrag

HR rigget for fremtiden

  • Erfaringer fra NRKs nye HR-modell som skal sikre større gjennomføringskraft og bedre bruk av kompetanse på tvers
  • HRs rolle som «arkitektkontor» for å øke fart, samarbeid og innovasjon i organisasjonen
  • HR som aktiv partner for andre tverrgående nøkkelfunksjoner i virksomheten

Se programmet her