Foredragsholdere - HR Forum 2019

Siri Langangen2

Siri Langangen

Siri Langangen leder DNBs kompetanseutviklingsmiljø og har lang erfaring innen HR. Hun har i løpet av den siste tiden jobbet med å transformere internopplæringen i DNB. Ny teknologi og innovative løsninger er sentralt for å realisere ambisjonen om et kompetanseløft i hele organisasjonen. Siri er utdannet siviløkonom med tilleggsutdanning innen psykologi og strategisk forretningsforståelse.


Foredrag

Kompetanse for fremtiden

DNB satser stort på kompetanseutvikling tett koblet til virksomhetens strategi. Hva gjør vi og hvilke effekter ser vi på organisasjonen?

  • Endring av kultur og lederskap
  • Mobilitet og reskilling av ansatte
  • Satsning på læringsteknologi og nye konsepter

Se programmet her