Foredragsholdere - HR Forum 2019

Svein Sletten

Svein Sletten

Svein Sletten er Head of Nordic HR i Elkjøp Nordic. Han har vært i HR i Elkjøp Nordic siden 2011. Sletten outsourcet lønnstjenesten for alle nordiske land i 2013. Samtidig etablerte han en felles HR-portal hos en ekstern partner, som også inkluderte HR-prosesser og automatisering. Sletten er operasjonell eier av EC og andre HR-løsninger.


Foredrag

Hvordan bygge en business case for investeringer i HR-teknologi?

For å kunne tilby ledere og medarbeidere verktøy som forenkler hverdagen, kreves det investeringer i digitale løsninger. I konkurransen med andre interne prosjekter kan det fort bli en utfordring å få investeringene man trenger.

  • Hvordan skape gode nok argumenter og få frem nytteverdien av investering i digitale HR-løsninger?
  • Bygg en troverdig business case som kobler ambisjoner og forventet resultat med virksomhetens forretningsmål

Foredraget holdes sammen med Torunn Hermansen.

Se programmet her