Foredragsholdere - HR Forum 2019

Ted Matthews2

Ted Matthews

Ted Matthews er en erfaren servicedesigner som tar doktorgrad på design for spesielle opplevelser ved Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO). Han koordinerer servicedesign-disiplinen ved AHO og har den seneste tiden jobbet på strategisk og operativt nivå med Innovasjon Norge om utviklingen av en nasjonal samling av spesielle turistopplevelser. Matthews har også arbeidet med utviklingen av nye kampdagopplevelser for norske fotballkamper sammen med NFF.


Foredrag

What can service design do for you? (In English)

  • Hva er tjenestedesign og hvorfor burde det ha betydning for HR?
  • Hvordan kan det å se ting fra et brukerperspektiv hjelpe å løse funksjonelle problemer?
  • Hvorfor bør vi også levere meningsfulle opplevelser?

Se programmet her