Kompetansetorg - HR Forum 2019

Aditro Logo Cmyk Orange

Aditro

Vi har en viktig jobb: Sørge for at HR administrasjon oppleves enklere. Med våre intuitive verktøy, designet med folk i fokus, er det akkurat det vi gjør. Hver dag. Hvis det ikke gjør livet lettere, er vi ikke interesserte. Hvis det ikke gjør HR-administrasjonen raskere, smidigere, eller til en fryd, vil vi ikke vite det. Hvis det ikke gjør arbeidet bedre, er det ikke for oss. Aditro. Job Done.

Aditros nettside