Kompetansetorg - HR Forum 2019

Assessio Logo

Assessio

Assessio er en spydspissaktør innen HR, med høy psykologisk kompetanse. Vi har dokumentert virkningsfulle tjenester og produkter innen evne- og personlighetstester, team- og lederutvikling samt finalekandidatvurdering. Vårt nye kompetansesystem Ascend by Assessio, bygd for fremtidens HR, har vi tilgjengelig nå.Assessios nettside