Kompetansetorg - HR Forum 2019

Hr Huset Logo Transparent

HR-huset

HR-huset AS er en ledende aktør innen utvikling av mennesker og organisasjoner, med spesiell vekt på omstilling og karriereutvikling samt HR rekruttering og utleie av midlertidige HR-ressurser – HR for Hire. Våre tjenester er rettet mot private og offentlige virksomheter som ønsker bistand i ulike HR-relaterte oppgaver og prosjekter.

HR-husets nettside