Kompetansetorg - HR Forum 2019

Momen Png

Moment

Moment organisasjon og ledelse as har levert god psykologi til arbeidslivet i over 20 år. Moment betyr «Kraft for å få til bevegelse» og navnet fanger opp essensen i det vi driver med – nemlig endring.

Etterlengtede endringer, nødvendige endringer og inspirerende endringer. For organisasjoner og menneskene som utgjør dem. Vi tilbyr Jobbpsykolog, lederutvikling, organisasjonsutvikling og bistand til endringsprosesser.

Moments nettside