Kompetansetorg - HR Forum 2019

Motivati Hovedlogo

Motivati

Motivati leverer et digitalt lederverktøy som støtter dialogen med medarbeiderne gjennom hele ansettelsen.

Vi har blant annet utviklet en ny forberedelse til medarbeidersamtalen som sørger for konkrete og individuelt tilpassede samtaler. Du får unik innsikt i den enkeltes oppfatning av sin arbeidssituasjon, som igjen sørger for at du som leder får mulighet til å skape god rolleforståelse og kontinuerlig utvikling blant dine ansatte. Individuelle handlingsplaner, notat og kompetanseoversikter sikrer strukturert oppfølging som forplikter. Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet. Kort og godt, Motivati gjør det lettere å lede!

Forskning på metoden og fornøyde kunder, viser at Motivati er et smart valg. Vi ser frem til å møte deg på HR Forum 2019!

Motivatis nettside