Kompetansetorg - HR Forum 2019

Sap Success F Horz R Pos Blugld

SAP

Vi i SAP tror mennesker er den viktigste suksessfaktoren. SAP SuccessFactors er en global leverandør av HR System, og rangert av Gartner som verdens beste HCM-løsning. SuccessFactors integrerer applikasjoner for sosial samhandling, (JAM), e-læring, prestasjonsledelse, rekruttering, etterfølgerplanlegging, talentutvikling og HR-Analytics. Vi støtter læring, utvikling og prestasjon hos kunder i alle størrelser og på tvers av mer enn 60 forskjellige bransjer.

SAPs nettside