Kompetansetorg - HR Forum 2019

sympa logo

Sympa

Sympa HR er et HR-system som forenkler administrasjonen av personaldata og gir en samlet og ryddig sanntidsoversikt over alt personale og utviklingen deres – fra de blir ansatt til de går av med pensjon. Dermed kan dere effektivisere rutinemessig personalledelse, jobbe smartere og konsentrere dere om menneskene i bedriften.

Med Sympa HR trenger du ikke lenger bruke så mye tid på rutinemessig personalarbeid. Ved å flytte fokus over på de ansattes trivsel og skape en god bedriftskultur gjør du ditt for at bedriften skal vokse og blomstre. Over 400 organisasjoner i mer enn 50 land bruker Sympa HR, for eksempel Lindex, Abax, BMW og Basware.

Sympas nettside