Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2018

Thomas Braut Svendsen Of

Thomas Braut Svendsen

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet SBDL, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken Arbeidslivets spilleregler.

Før-kurs:

Informasjonshåndtering og innsynskrav i personalsaker
Åpenhet er viktig for å sikre demokratihensyn, tillit til offentlig forvaltning, forsvarlige prosesser og medvirkning. Samtidig setter åpenhet offentlige virksomheters interesser og den enkeltes personvern under press. For ledere og andre kan landskapet oppleves som et minefelt, ikke minst i ulike personalsaker.

•Regler for uoppfordret informasjon
•Hvordan unngå at en åpenhetskultur går på bekostning av personvernet til den enkelte?
•Regler ved krav om innsyn

Delsesjon A1:

Hvordan håndtere hatefulle ytringer om ansatte?
Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerett og viktig for demokratiet. Internett og sosiale medier brukes imidlertid i stadig større grad av borgere til å fremme trakasserende, diskriminerende eller hatefulle ytringer om ansatte. Trusler, hatefulle ytringer og trakassering er like straffbart på internett som i samfunnet for øvrig.

Delsesjon A3 + A4:

Rettslige rammer ved omorganisering og nedbemanning i staten
Digitalisering, regionreformen og ABE-reformen aktualiserer omstillingsprosesser i statlige virksomheter. Samtidig oppleves slike prosesser som vanskelig. Gjøres det vanskeligere enn det egentlig behøver å være?

 • Hvordan gjennomføre en typisk omorganiserings- eller nedbemanningsprosess?
 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i kraft av styringsretten?
 • Hva betyr «innplassering», «rettskrav på stilling», «rett til å følge arbeidsoppgavene» og «grunnpregstandarden»?
 • Hvordan gjennomføre utvelgelse av ansatte ved intern overtallighet?
 • Når og hvor må arbeidsgiver lete etter «annen passende stilling»? Hvilke stillinger plikter arbeidsgiver å tilby? Og må ansettelsesrådet treffe vedtak om ny ansettelse?
 • Se påmelding og program

  Terje Gerhard Andersen

  Terje Gerhard Andersen

  Terje Gerhard Andersen er advokat og partner i Advokatfirmaet SBDL, hvor han primært arbeider med arbeidslivsjuss. Han er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra University of Minnesota. Andersen er medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler».

  Før-kurs:

  Ny lov for statsansatte
  Tjenestemannsloven ble 1. juli i fjor erstattet av ny statsansattelov med tilhørende forskrift. For deg som ikke har satt deg inn i den nye
  loven, kan du her få en gjennomgang av de mest sentrale endringene og orientere om hvilke konsekvenser disse medfører for statlige
  virksomheter og statsansatte.

  Som deltaker vil du bl.a. lære om:
  • Nye regler for prøvetid og oppsigelse
  • Adgangen til å ansette midlertidig strammes inn
  • Endringer rundt rammene for ansettelsesprosesser

  Det vil bli avsatt tid til spørsmål og diskusjoner.
  Kurset er for deg som jobber med HR eller personalforvaltning i
  staten.

  Delsesjon A2:

  Oppsigelse av statsansatte på grunn av sykdom

  • Hva er vilkårene etter statsansatteloven for å kunne si opp en statsansatt på grunn av
  sykefravær?
  • Hva er nytt, sammenliknet med tjenestemannsloven?
  • I hvilken grad er rettspraksis fra arbeidsmiljøloven relevant for oppsigelsesadgangen etter statsansatteloven
  og hva kan vi i tilfelle lære?
  • Hvordan kan oppfølgingen av sykmeldte legges opp slik at arbeidsgiver både ivaretar sin tilretteleggingsplikt og sikrer arbeidsgiver handlingsrom med hensyn til en eventuell oppsigelse?

  Se program og påmelding

  Arne Krokan 002

  Arne Krokan

  Arne Krokan, professor, NTNU

  Niklas Modig 3

  Niklas Modig

  Niklas Modig er forsker ved Handelshögskolan i Stockholm. Han snakker flytende japansk og var den første utenlandske som fikk studere konseptet lean hos Toyota i Japan. Han har jobbet med lederutvikling med flere hundre ledergrupper i Norden og er i dag en av Europas ledende inspirasjonsforedragsholdere innen lean og virksomhetsutvikling. Han har skrevet bok om lean som er blant verdens mest solgte innen temaet.

  Foredrag:

  Lean – en filosofi der flyt og mennesket står i sentrum

  • Hva innebærer en flytorientert virksomhetsstrategi?
  • Hvorfor er det viktig å fokusere på flyt? Hva er fordelene? Og hva er ulempene om vi ikke gjør det?
  • Hvordan skal man engasjere og involvere sine medarbeidere for å skape varige forbedringer?
  • Hva er de viktigste faktorene for å virkelig lykkes med lean?

  Delsesjon C2:

  Lean HR - Verdiøkende ressursforvaltning

  Det endelige formålet med Lean er å skape flyt ved å tilby brukeren det som er ønsket, når det er ønsket og i ønsket mengde. For å lykkes, er virksomhetenes evne til å tiltrekke, utvikle og beholde eller avvikle sentral. Under denne interaktive sesjonen vil Niklas presentere og diskutere hva verdiskapende ressursstyring betyr.

  • Hva betyr Lean HR og verdiskapende ressursstyring?
  • Hva er forholdet mellom flyt og ressurshåndtering? Hvordan skapes en god balanse mellom ressursutnyttelse,
  tilgjengelighet og fleksibilitet?
  • Hvilke HR-prosesser er mest sentrale og hvordan garanteres deres flyt?
  • Hvordan begynner jeg å jobbe med Lean HR? Hva er de første viktige trinnene?

  Se påmelding og program

  Inger Klangebo

  Inger Klangebo, Ledningsforvaltningen Falun Kommune

  Richard Mårtensson

  Richard Mårtensson, HR sjef, Falun Kommune

  Hilde Helland