Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2018

Christine Meyer

Christine Meyer

Christine Meyer, professor ved Norges Handelshøyskole, tidligere administrerende direktør i SSB. Meyer er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har doktorgrad fra samme sted. Hun har permisjon som professor i strategi fra Norges Handelshøyskole. Meyer var direktør for Konkurransetilsynet fra 2011 til 2015 og har hatt flere politiske verv. Hun var statssekretær i Bondevik II regjeringen fra 2001 til 2003 og byråd i Bergen for henholdsvis finans og for helse og sosiale tjenester fra 2007 til 2011. Meyer har også innehatt en rekke styreverv der i blant i NRK, Statnett, SG Finans, DnS og andre.

Foredrag: 

Mangler vi endringskapasitet i offentlig sektor?

Hvorfor og hvordan bygge opp endringskapasitet i det offentlig Norge:
• Offentlig sektor møter krav om økt produktivitet. Hvordan utnytte det teknologiske skiftet?
• Hva kreves av fremtidens ledere i offentlige virksomheter?

Se påmelding og program