Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Foredragsholderne er som alltid håndplukket - for deg som leder mennesker og organisasjoner for fremtiden!

Her kan du lese mer om den enkelte:

Even Bolstad medium

Even Bolstad

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge. Han drar på erfaring som toppleder og rådgiver, med faglig bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, økonomi og arbeidsrett. Bolstad deltar ofte i debatter rundt HR-relaterte spørsmål og er opptatt av hvordan man skal kunne skape gode resultater for virksomheten gjennom å lede og utvikle mennesker og organisasjonen de er en del av.

Anne Lise H Rolland

Anne Lise Rolland

Ane Johnsen Lien

Ane Johnsen Lien

Ane Johnsen Lien er faglig leder og partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Hun har lang fartstid innen psykisk helsevern, både som kliniker og fagsjef. Som leder i offentlig helsevesen og gjennom utstrakt samarbeid med andre kommunale tjenesteområder, kjenner hun godt til utfordringsbildet i offentlig sektor. J. Lien har også lang konsulenterfaring fra privat næringsliv og offentlig sektor. Som konsulent jobber hun hovedsakelig med endrings- og omstillingsprosesser, lederutvikling, stressmestring samt konflikthåndtering. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og uteksaminert ved Universitetet i Bergen 1997.

Foredrag: Etterpåklok på forhånd!

Hva er de typiske utfordringene HR får i fanget i endringsprosesser? Det er avgjørende å få frem at endringen er viktig, at løsningen er riktig og at prosessen er god. Hvordan kan HR forberede seg, samt selv holde på motivasjonen i disse vanskelige prosessene?

  • Raske nok avklaringer og ryddige mandat for å unngå handlingslammelse
  • Gjøre ledere og HR i stand til å tåle følelser (egne og andres), og ta de vanskelige samtalene på en god måte
  • Gode grep for å ha det bra og gjøre det bra gjennom omstilling

Workshop: Et verktøy for gryende engasjement - møteledelse med KNOPP (30 deltakere)

Tydelig på sak, myk på person - dette er kjernen i lederverktøyet KNOPP. Arbeidsgivere som bruker tid på menneskelige reaksjoner i endring og omstilling bidrar til psykologisk trygghet og økt robusthet på individ- og organisasjonsnivå. Evnen til å kommunisere klokt reduseres betydelig når vi kjenner oss rammet følelsesmessig, er under press eller er i en konfliktfylt relasjon. Lær deg KNOPP - et enkelt verktøy for involvering og engasjement i møte med ansatte.

  • Hvordan kan du i krevende situasjoner underbygge egne meninger samtidig som du utforsker samtalepartnerens perspektiv?
  • Hvordan kan du som leder kan legge til rette for læring og bevegelse når medarbeidere står fast?
  • Hvordan kan du ivareta både sak og relasjon i møte med medarbeidere og kolleger?

Det blir lagt vekt på trening i bruk av verktøyet.

Se program og påmelding

Mark Fuhrmann

Mark Fuhrmann

Mark Fuhrmann er født i Vancouver i Canada. Han ble forelsket i en norsk jente mens han studerte journalistikk og kommunikasjon i Sør-California og flyttet til Norge, og har i dag en familie med tre barn. Etter å ha jobbet som marineforsikringsmegler i Oslo, og senere som shippingkorrespondent for Lloyds of London, startet han selskapet Blue-C. Det er et maritimt kommunikasjonsfirma som bistår selskaper som ABB, DNV GL, Jotun og Kongsberg. I dag har han en stab på seks personer. «Desire, Dream, Do» er Fuhrmanns mantra.

Foredrag: Har vi mistet vår nestekjærlighet for andre?

Fuhrmann tok permisjon fra jobben for å padle kajakk alene gjennom Europa for å finne svaret på et brennende spørsmål: Har mennesker mistet sin evne til å bry seg om hverandre? Hvordan kan møter med mennesker under ekstreme forhold skape innsikt?

Etter en hasardiøs ferd som varte et halvt år, kan man spørre seg om søken etter innsikt skyldtes fryktløs motivasjon eller galskap. Uansett fikk Furhmann til slutt svaret han lette etter.

Se program og påmelding