Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Ane Johnsen Lien

Ane Johnsen Lien

Ane Johnsen Lien er faglig leder og partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Hun har lang fartstid innen psykisk helsevern, både som kliniker og fagsjef. Som leder i offentlig helsevesen og gjennom utstrakt samarbeid med andre kommunale tjenesteområder, kjenner hun godt til utfordringsbildet i offentlig sektor. J. Lien har også lang konsulenterfaring fra privat næringsliv og offentlig sektor. Som konsulent jobber hun hovedsakelig med endrings- og omstillingsprosesser, lederutvikling, stressmestring samt konflikthåndtering. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og uteksaminert ved Universitetet i Bergen 1997.

Foredrag: Etterpåklok på forhånd!

Hva er de typiske utfordringene HR får i fanget i endringsprosesser? Det er avgjørende å få frem at endringen er viktig, at løsningen er riktig og at prosessen er god. Hvordan kan HR forberede seg, samt selv holde på motivasjonen i disse vanskelige prosessene?

  • Raske nok avklaringer og ryddige mandat for å unngå handlingslammelse
  • Gjøre ledere og HR i stand til å tåle følelser (egne og andres), og ta de vanskelige samtalene på en god måte
  • Gode grep for å ha det bra og gjøre det bra gjennom omstilling

Workshop: Et verktøy for gryende engasjement - møteledelse med KNOPP (30 deltakere)

Tydelig på sak, myk på person - dette er kjernen i lederverktøyet KNOPP. Arbeidsgivere som bruker tid på menneskelige reaksjoner i endring og omstilling bidrar til psykologisk trygghet og økt robusthet på individ- og organisasjonsnivå. Evnen til å kommunisere klokt reduseres betydelig når vi kjenner oss rammet følelsesmessig, er under press eller er i en konfliktfylt relasjon. Lær deg KNOPP - et enkelt verktøy for involvering og engasjement i møte med ansatte.

  • Hvordan kan du i krevende situasjoner underbygge egne meninger samtidig som du utforsker samtalepartnerens perspektiv?
  • Hvordan kan du som leder kan legge til rette for læring og bevegelse når medarbeidere står fast?
  • Hvordan kan du ivareta både sak og relasjon i møte med medarbeidere og kolleger?

Det blir lagt vekt på trening i bruk av verktøyet.

Se program og påmelding