Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Ann Kjersti Kjeia Sletten

Ann Kjersti Kjeia Sletten

Ann Kjersti Kjeia Sletten er utviklingsdirektør i Skatteetaten Hun var tidligere regiondirektør i Skatt Øst. Før Skatteetaten var Sletten bl.a. avdelingsdirektør ved Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet) og fylkesarbeidssjef i Aetat Oppland. Hun har erfaring fra store omstillingsprosesser som NAV og reorganisering av Skatteetaten i 2008. Sletten har mellomfag i pedagogikk med samtidshistorie som støttefag fra Høgskolen i Lillehammer.

Foredrag: Kompetanse som virkemiddel for å lykkes med endring

Skatteetaten står midt i en omorganisering der målet er å effektivisere og tilpasse organisasjonen til samfunnets behov og krav til offentlig sektor. Kompetanse og læring er sentralt for å lykkes med intensjonene i ny organisasjon.

  • Hvilke konkrete grep har vært gjort for å sikre riktig kompetanse? Presentasjon av et case fra Skatt Øst
  • Bemanningsplanlegging, organisering og styring av kompetanseutvikling for fremtiden i Skatteetaten

Se program og påmelding