Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Anne Lise H Rolland

Anne Lise Rolland

Anne-Lise H. Rolland er partner og advokat i SBDL. Hun har lang erfaring som arbeidsrettsadvokat, både som forretningsadvokat og 10 år i LOs juridiske avdeling. Hun har nylig kommet tilbake fra lengre tids permisjon for å arbeide som intern advokat i en større organisasjon. Hun har dermed fått mye praktisk erfaring innenfor HR-området.

Før-kurs: Juridiske rammer ved omstilling i staten

Omstilling i statlig sektor krever inngående kunnskap om ulike problemstillinger etter den nye statsansatteloven. På dette forkurset vil Andersen og Rolland gjennomgå rettslige rammer og praksis knyttet til:

  • Grensene for arbeidsgivers styringsrett og statsansatteloven § 16
  • Vilkår for oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold etter statsansatteloven §20 mv
  • Statsansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse og flytting av virksomhet


Foredrag: Håndtering eller avslutning av de vanskelige medarbeiderne?

Det fremstår som en gjengs oppfatning at ansatte i staten har et sterkere oppsigelsesvern enn i privat og kommunal sektor. Dette gjelder både uakseptabel adferd og når en ansatt ikke har prestert tilfredsstillende over svært lang tid. I privat sektor sier reglene at arbeidstakere skal ha en ordentlig sjanse til å få det til, og at det er grunnlag for oppsigelse dersom man ikke lykkes innen en viss tid.

  • Er mulighetene i privat og offentlig sektor egentlig så ulike som vi tror?
  • Arbeidsgivers handlingsrom diskuteres på bakgrunn av Statsansatteloven § 20

Se program og påmelding